Oslo

Oslo sentrum skal vokse langt inn i Groruddalen

Byrådet mener sentrum bør vokse, vokse og så vokse litt til, helt opp i Groruddalen og inn i Oslo vest, med butikker, kulturtilbud og trange gater.

Hovinbyen skal gjøre Groruddalen til sentrum.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

I forslaget til hvordan Oslo skal bygges i årene fremover, kommuneplanen frem mot 2030, vil byrådet at den tette byen skal vokse utover fra kjernen.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen vil at Oslo skal få mer sentrum. Områdene som bygges ut, skal preges av mer finmaskede gatenett og byrom. Det er både bedre for miljøet, og det gir bymessige kvaliteter og attraktivitet, mener byrådet.

— Det handler ikke bare om antall boliger. Den tette byen har et helt annet mangfold i tilbud, både handel, service, kulturtilbud og kollektivtilbud, sier Fredriksen.

Lettere å lage nytt sentrum ved siden av gammelt

Alternativet er å bygge tett i satellitter et stykke utenfor sentrumskjernen.

— Jeg tror byen blir best hvis den vokser organisk, slik at de nye områdene kan trekke på de kvalitetene som allerede eksisterer i byen. Så må vi hele tiden tenke på om vi trenger nye parker og skoler, for eksempel. Men det er mye mer komplisert å bare peke ut et sted og si at her skal det bli by, sier Fredriksen.

afp000855519.jpg

Gjersrud-Stensrud er et ubebygget område helt ved Oslos grense mot Oppegård kommune. Der er det planlagt flere tusen boliger, men planene går sakte, og full utbygging er avhengig av dyr kollektivutbygging. På kortere sikt ønsker byrådet isteden at boligbyggingen skjer i Fjordbyen, Hovinbyen og det som kalles Vestkorridoren. Den tette byen skal også vokse oppover i Groruddalen, med planer for Hovinbyen som rommer områder som Økern, Løren og Ulven.

Når Fornebubanen bygges ut ønsker byrådet at sentrum skal vokse utover rundt knutepunkter via Vækerø til Lysaker.

34 nye små stasjonsbyer i byen

Samtidig skal småhusplanen sørge for at småhusområdene i Oslo bevarer småhuskarakteren.

— Det er veldig viktig å huske at vi gjennom småhusplanen har lagt tydelige begrensninger på hva som kan gjøres i småhusområdene.

I forslaget til kommuneplanen er34 stasjoner utpekt som områder som egner seg til såkalt bymessig fortetting. Det betyr at det kan bygges relativt tett og høyt i en radius på ca. 500 meter rundt stasjonen.

I den gamle planen er det 24 slike steder. Byrådet har gått gjennom banenettet, og funnet 13 nye steder som kan egne seg for såkalt bymessig fortetting. Det er steder som Ullevål og Tåsen i vest, Stovner og Romsås i nord og Lambertseter og Mortensrud i sørøst.

Så langt er det Vinderen, Røa og Holtet som er fortettet på denne måten.

Byutviklingsbyråd Fredriksen mener fortettingen de tre stedene har vært vellykket.

— Jeg synes dette har vært veldig vellykket. Mange har kjøpt bolig her. De har solgt villaen i nærheten og flyttet dit, sier Fredriksen.

— På denne måten kan man sørge for at trafikkveksten skjer kollektivt og ikke med bil. Nettopp å fortette ved stasjonene gir det beste grunnlaget for at folk klarer å ta de meste av reisene sine uten bil. Jeg tror de fortsatt kommer til å ha bil, men de kommer til å reise til jobb kollektivt, sier Fredriksen.

Må bli enige om detaljene

Hvor mye som kommer til å fortettes, og når, er avhengig av hvor mange boliger folk kjøper.

— Det er egentlig boligkjøperne som avgjør. Jeg tror det er en veldig populær måte å bo på, sier Fredriksen.

Anders Røberg-Larsen (A) i byutviklingskomiteen sier at hans parti er enig i de store linjene i kommuneplanen.

— Utfordringen er egentlig gjennomføringen. Vi må få til å realisere boligpotensialet. På Gjersrud-Stensrud har det vært planlagt boliger i årevis uten at det bygges, sier Rødberg-Larsen.

Han tror det kommer til å ta tid å gå gjennom detaljene i byrådets forslag, fordi deler av planen er juridisk bindende for første gang.

— Det kommer nok til å diskuteres i alle partier til over sommeren. Det blir nok ikke gjort noe vedtak i bystyret før i august, tipper han.

Les også

  1. - En stor dag for Fjordbyen

  2. En ny fjordby langs Fornebubanen

Les mer om

  1. Byutvikling