Oslo

Ingen kontrollerer om søndagsåpne butikker bryter loven

På Grünerløkka holder en rekke butikker åpne på søndager, også klesbutikker.

Politiet har ikke kapasitet til å sjekke om butikker holder åpent ulovlig. Men heller ingen andre har ansvar for å se etter lovbrudd.

  • Hilde Bjørhovde
    Hilde Bjørhovde
    Journalist

Da Osloby tok en runde på Grünerløkka søndag, holdt en rekke kjedebutikker og klesbutikker åpent, til tross for at loven om helligdagsfred sier at såkalt faste utsalgssteder skal holde stengt. Saken ble først omtalt av HK-Nytt.

  • Butikkeierne på løkka: — Kundene elsker at det er søndagsåpne butikker
    Men hvem som skal sørge for kontrollere at loven overholdes, ser ut til å være et åpent spørsmål. En første henvendelse til Oslo kommune sender oss til strategisk stab i Oslo politidistrikt.

- Er det lov for disse butikkene å holde åpent, politiadvokat Kai Spurkland?

- Det kan godt være at det ikke er lov, men det er et konglomerat av unntaksregler, for eksempel for marked, husflid og auksjoner. Det er godt mulig at det er massive brudd, men ikke gitt at det er det, sier Spurkland.

— Brudd på bestemmelsene kan være straffbart, men hvem som skal stå for kontrollen, er et helt annet spørsmål. Som vi ser på det pr. i dag, er det naturlig at politiet etterforsker anmeldelser om brudd på åpningsbestemmelser. Men at politiet selv forestår kontroller, er unaturlig med tanke på politiets ressursbruk og prioriteringer. Dette er ikke noe som kommer øverst på listen, sier politiadvokaten.

- Klesbutikker skal holde stengt

Ringerunden fortsetter. Fylkesmannen kan gi dispensasjon til å holde åpent visse søndager, hvis det foreligger særlige grunner som for eksempel markedsdag eller lignende.

— Det fremkommer klart av loven hvem som kan holde åpent på søndager, og det er utsalgssteder som i det vesentlige selger kioskvarer eller dagligvarer og har salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter. Klesbutikkene kommer ikke inn under unntakene. De skal holde stengt, sier Merethe Helstad, leder i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen kan også gi dispensasjon til områder som regnes som «typisk turiststed», hvis kommunen søker om det,

— Oslo har ikke fremmet noen slik søknad, og vi har ingen slik søknad til behandling, sier Helstad.

- På Grünerløkka holder mange butikker åpent på søndager. Hvem skal påse at regelverket følges?

— Det skal politiet, og hvordan de gjør jobben sin, er ikke Fylkesmannens ansvar å følge opp, sier Helstad. Hun henviser videre til Kulturdepartementet, som har ansvar for loven om helligdagsfred, som igjen regulerer åpningstider. Men heller ikke der har man noe ansvar for kontroller.

— Vi forutsetter at butikkeierne følger loven. Den håndteres av politiet, som kan gripe inn overfor den som bryter reglene, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

- Ikke kommunens ansvar

Også Oslos kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) sier at det påligger politiet å håndheve loven. Unntaket er noen særlover - som for eksempel skjenkeloven - der ansvaret for kontroll er lagt til andre.

Kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke.

— Er det ingen kommunale etater som følger opp åpningstidene?- Hvis vi har et regelverk som ingen ser som sitt ansvar å følge opp, så har vi en utfordring. Det viser vel at der er flere grunner til å få en ny åpningstidslov og reguleringer på dette området, der man i større grad likebehandler og tillater søndagsåpne butikker.

- Betyr dette at det er fritt frem for søndagsåpne butikker?

— Det kan synes som det er det, men ligger jo til politiet å se til at lover og regler etterfølges.

— Alle lover som ikke er tillagt et særskilt organ å overholde, er politiets oppgave. Hadde kommunen hatt ansvar for å overholde denne loven, hadde vi gjort det. Men når det ikke er tilfelle, gjør vi ikke det, sier Bjercke - som heller ikke har noe godt svar på hvem som egentlig bør ha ansvaret.

- Men jeg vet at det ikke er Oslo kommune, sier han.

Les også

  1. Klesbutikker har søndagsåpent på Grünerløkka

  2. Byrådet: Ja til søndagsåpne butikker