Oslo

Arvingene får overta Maridals-gårdene

Den betente striden om ni gårder ved Maridalsvannet går mot en løsning. Byrådet i Oslo har snudd, og vil gi arvingene rett til å overta gårdene.

Seier til arvingen: Tore Sander (67) overtok kontrakten etter sin far, som overtok kontrakten etter sin far. Nå kan han overlate gården til sine barn.
  • Arnhild Aass Kristiansen
    Arnhild Aass Kristiansen
    Journalist

Ni gårder i Maridalen utløste et regelrett bondeopprør tidligere i år.

Gårdene ble kjøpt opp av kommunen for over 100 år siden. Det ble gjort for å sikre Oslos drikkevannsforskyvning som ligger like ved.

I mange år har gårdene vært leid ut. Det har vært sedvane at forpakteravtalene har gått i arv til neste generasjon.

Kraftige reaksjoner

I januar tok byrådet imidlertid til orde for en ekstern konkurranse om kontraktene. Denne skulle gjennomføres når forpakteravtalene skulle forhandles neste gang.

De berørte familiene reagerte kraftig på dette.

– Jeg hadde tenkt å overlate gården til Jo-Egil og pensjonere meg for flere år siden, men det tør jeg ikke før jeg vet at sønnen min har fått kontrakt, fortalte blant annet gårdbruker Tore Klever (67) til Aftenposten.

Opposisjonen i Oslo protesterte også, og mente bøndene som gjennom generasjoner har forvaltet gårdene, ble behandlet dårlig.

Les også

Bondeopprør mot byrådet i Maridalen. Tore Klever (67) tør ikke pensjonere seg.

Snur

Nå snur imidlertid byrådet. De går sammen med opposisjonen om en løsning.

– Det har vært intens e-postutveksling i dag. Nå har alle partiene i bystyret klart å jobbe seg sammen om nesten alle forslagene om forpakteravtalen. Det er flertall for en tydelig formulering for at arvingene skal kunne overta. Det skal bli tiårige avtaler, sier gruppeleder for Høyre, Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

Hun mener den brede politiske enigheten vil sikre god forutsigbarhet for gårdbrukerne fremover.

– Lettelse

De berørte i Maridalen gleder seg over løsningen, ifølge Dagsavisen, som skrev om snuoperasjonen først i dag.

– Dette er en stor lettelse. Nå kan vi endelig komme videre, sier en av arvingene, Anne Brunvoll til avisen.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, sier de har vært opptatt av å sikre gode vilkår og forutsigbarhet for forpakterne i Maridalen.

– Derfor la vi fram denne saken for bystyret. Vi har lytte til de gode innspillene underveis, og er jeg glad for at vi nå fått et bredt flertall for en god løsning. Også etterkommerne skal slippe å søke om å få drive gårdene om de oppfyller kriteriene. I tillegg har vi presisert enkelte forhold rundt forsikringsansvar, leie av kårboliger og vektlegging av realkompetanse i særtilfelle, sier hun og forsetter:

– ​Byrådets intensjon har hele veien vært at etterkommere som ønsket det skulle ha muligheten til å overta, dersom de er kvalifiserte. Det har aldri vært snakk om å sette ut gårdene på anbud eller at de som forpakter i dag ikke skulle få fortsette så lenge de måtte ønske det.

Kan bli solgt

Det skal i tillegg utredes om gårdene også kan legges ut for salg, får Aftenposten opplyst. Det skjer ved at MDG finner flertall sammen med opposisjonen. En forutsetning vil være at man kan sikre drikkevannet på en forsvarlig måte.

– Selveiende bønder er det klart vanligste i Norge, og det er det mange fordeler med. Vi har forstått det slik at også bøndene i Maridalen har ønsket at kommunen skal se på muligheten for salg. Derfor mener vi at  det er naturlig at vi ser på om det er mulig å ivareta Oslos drikkevann, uten at kommunen eier gårdene. MDGs bystyregruppe har i dag derfor blitt enige om å fremme et forslag om å utrede salg sammen med Venstre, sier MDGs gruppeleder Sirin Stav.

Les også

  1. Oslo før: Bogstad gårds historie

  2. De rødgrønne kutter 70 prosent av støtten til naturorganisasjon, vil heller prioritere Turistforeningen

  3. 94 kommunale eiendommer står tomme i Oslo

Les mer om

  1. Oslo