Oslo

Ny prøveordning i Oslo: Farten kan gå opp og ned fra dag til dag

Denne uken er det ikke miljøfartsgrense på Ring 3 vest for Ullevål stadion. Der kan man kjøre i 70 km/t til luften blir dårlig.

Nå er det 70-sone på Ring 3 ved Ullevaal stadion fordi luften er ren. Farten blir satt ned til 60 km/t hvis konsentrasjonen av svevestøv blir for høy. Foto: Siri Øverland Eriksen

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

I en årrekke har Oslo hatt miljøfartsgrense på flere hovedveier. Farten på disse veiene blir satt ned til 60 km/t fra 1. november. Dette varer til første mandag etter påske. Det skjer uavhengig av luftkvaliteten.

Nå blir det annerledes på to delstrekninger med miljøfartsgrense. 15. februar startet Statens vegvesen et prøveprosjekt med variabel fartsgrense. Dette innebærer at farten settes opp fra 60 km/t til ordinær fartsgrense på disse strekningene på dager med lav luftforurensing.

Les hele saken med abonnement