Oslo

Redd Barna-rapport: Ungdom i Groruddalen opplever at de har fått skylden for smittespredning

Kjempelampen på Haugenstua, nord i Groruddalen, kom på plass for et tiår siden. Den er blitt et landemerke siden.

En ny rapport basert på intervjuer med ungdommer, viser at flere føler de er blitt pekt ut som syndebukker for spredningen av koronaviruset.

  • NTB-Idunn Lavik

Rapporten «Ikke gi oss skylda! Samtaler med ungdom  fra levekårsutsatte områder  om  hvordan det har vært å være ung  under  pandemien» baserer seg på kvalitative intervjuer med 14- til 19-åringer fra Groruddalen i Oslo om hvordan det har vært å være ungdom i koronatiden.

Ungdommene som har deltatt i undersøkelsen, bor i områder som er særlig utsatt for levekårsutfordringer – og som har vært særlig hardt rammet av pandemien.

De forteller at de opplever å ha fått skylden for spredningen av viruset, både som ungdommer med ulike hudfarger og som innbyggere på Oslos østkant.

«Jeg torde så vidt å gå ut»

Ungdommene i undersøkelsen forteller at de har kjent på de daglige bekymringene under pandemien, knyttet til smitte, skole og karakterer. De ønsket ikke å gå rundt med skyldfølelse i tillegg til dette, forteller de:

– Sier man hvor man bor, så er man en trussel, forteller en ungdom i undersøkelsen.

– Jeg torde så vidt å gå ut. Hvis noen hadde sett meg, hadde de trodd jeg spredte smitte. Jeg måtte ta mer ansvar enn andre, forteller en annen.

Leder i Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, mener det er viktig å lytte til ungdommen som føler de har fått skylden for smittespredningen.

Leder i Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, synes det er leit at ungdommene føler på dette:

– Det er opprørende at ungdommer føler de er blitt stigmatisert på grunn av hvor de bor og på grunn av hudfargen – at de har fått en følelse av å ha fått skylden for pandemien. Er det noen som ikke har skylden, så er det nettopp ungdommen, sier hun.

– På farlig grunn

– Det er et voksent ansvar å sørge for at ungdommer ikke blir stigmatisert i Norge. Når vi vet at ungdom føler seg så stemplet at de ikke kan forsvare seg med fakta eller god oppførsel i pandemien, er vi på farlig grunn, advarer Sydgård.

Ungdommene forteller om et nyhetsbilde der trangboddhet og smittespredning i ulike etniske miljøer føles som et angrep på dem selv og deres hudfarge, og de ønsker at de voksne må basere seg mer på fakta når de snakker om smittespredning.

– Vi må spisse ørene og lytte til det ungdommene her i Groruddalen forteller i denne rapporten, sånn at vi ikke går i fellen og stigmatiserer dem igjen, sier Sydgård.

Les også

  1. Denne elven er Oslos klareste klasseskille. Få steder er forskjellen i inntekt mellom to nabolag større.

  2. Når denne skolen åpner, vil noen av Oslos rikeste og fattigste barn gå sammen

  3. Vaksineringsgraden blant innvandrere bekymrer. Men for én gruppe har dekningen gått til himmels.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Groruddalen
  4. Oslo-korona
  5. Oslo-oppvekst