Utdaterte, usammenhengende og lite tilrettelagte. Det var Oslo kommunes egen dom over deler av byens sykkelnett. Flere planlagte prosjekter er blitt stoppet eller satt på vent.
På Bygdøy ble det vedtatt en reguleringsplan for sykkelnettet i 2010. Den ble stoppet av byrådet i 2016. Fire år senere har kommunen ennå ikke laget en ny løsning.
I 2007 kom første henvendelse fra bystyret om gang- og sykkelvei i Sørkedalen. Første spadetak skjer i beste fall høsten 2022.

Tre sykkelveier gir Oslo hodebry

– Vi forstår at folk som bruker disse veiene ønsker en avklaring på hva som skjer, sier seksjonssjef Aslaug Margrethe Vassbotn i Bymiljøetaten.

Oslo kommune har som mål at 25 prosent av daglige reiser skal skje med sykkel innen 2025. Veien dit er ikke like klar som målet.

Kommunen innrømmer i sin egen plan fra 2016 at sykkelveinettet ikke var optimalt. Fortsatt er det er flere uløste strekninger:

Les hele saken med abonnement