Oslo

Barn som vokser opp i Oslos bydeler, får svært ulikt tilbud. Vest er ikke alltid best.

Sagene bruker nesten 100.000 kroner pr. barn som bor i bydelen. Vestre Aker bruker under halvparten.

I noen bydeler går alle barn i barnehagen. I andre er det bare syv av ti. Det bekymrer Unicef Norge. (arkivfoto)
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

De store forskjellene mellom bydelene kommer frem i en bydelsanalyse som Unicef Norge la frem torsdag.

– Hvordan barn har det når de vokser opp, skal ikke være avhengig av hvor de bor i byen eller i landet, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge.

Hun er bekymret for forskjellene som avdekkes.

– Det er sterkt kritikkverdig når noen barn får bedre tjenester enn andre bare fordi de bor i en annen bydel, sier hun.

Analysen viser at kvaliteten på barnehagene, barnevernet, helsetjeneste og kultur varierer kraftig mellom bydelene.

Det samme gjelder hvor mye penger som blir brukt på barn og unge.

Bydelene i øst er svakest på barnehager. I vest får barna derimot dårlige barnevern og kulturtilbud.

Her er noen av funnene:

Barnehage: Dårligst i øst

De fem bydelene som bruker minst penger på barn i barnehagesektoren, er Stovner, Søndre Nordstrand, Bjerke, Vestre Aker og Alna.

– Vi er bekymret over at bare 67 prosent av barna i Stovner har barnehageplass, sier Viken.

Til sammenligning tilbyr bydelene Frogner, Nordre Aker og St. Hanshaugen barnehageplass til henholdsvis 101, 114 og 115 prosent. Bydelene er over 100 prosent fordi de tilbyr barnehageplass til barn ut over sin egen bydel.

Unicef fastslår at alle barn må ha mulighet til å gå i barnehage, og at det er bekymringsfullt med de store forskjellene.

Barnevern: Best i øst

Analysen viser at bydelene i øst og sør i Oslo, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Alna, rangeres på topp når det gjelder barnevernet med henholdsvis 1., 2., 3., og 4. plass.

 • Bydel Grorud på 1. plass bruker i snitt 26.100 kroner på barnevernet, noe som er 11.100 kroner mer enn bydelsgjennomsnittet.
 • Bydelene i Oslo vest, Frogner, Nordre Aker og Vestre Aker, kommer på henholdsvis 13., 14. og 15. plass på rangeringen for barnevern.

– I bydeler hvor det er mange lavinntektsfamilier, ser vi at det brukes mer penger på barnevern fordi behovet her er ekstra stort, sier Viken.

– Analysen vår peker på hvilke prioriteringer som blir gjort i bydelene, og forskjellene mellom dem. Men den sier ikke noe om barnas behov dekkes godt nok. Det må være det opp til politikerne å finne ut av, sier hun.

– Kapasitet er en viktig ressurs i barnevernet. Det er urovekkende at barnevernet både i Vestre Aker og Nordre Aker har mindre enn to stillinger med fagutdanning pr. 1000 barn i alderen 0–17 år, påpeker hun.

– Ingen barn eller foreldre skal måtte godta at det er så store forskjeller basert bosted, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge.

Kulturtilbud: Verst i vest

Bydelene i vest er de som bruker minst penger på kulturtilbud og har færrest timer åpent i året. Bydelene i øst, med unntak av St. Hanshaugen, bruker mest penger og har åpent flest timer.

 • Bydel Gamle Oslo rangeres på førsteplass for kulturtilbud til barna. Der brukes 11.300 kroner på aktivitetstilbud og idrettstilbud pr. barn i alderen 6–20 år.
 • I bydel Vestre Aker brukes det bare 500 kroner pr. barn i samme aldersspenn.
 • Nordstrand bruker også under 1000 kroner på aktivitets- og idrettstilbud pr. barn.
 • Landsgjennomsnittet er 4000 kroner.

Hjemmebesøk hos nyfødte: Store forskjeller

Grünerløkka bydel er flinkest til å følge opp nyfødte med hjemmebesøk innen to uker. Bydelen har den høyeste andelen i Oslo, hele 97 prosent får besøk. Stovner kommer på annenplass og er tilsvarende like flinke.

Tre bydeler skiller seg negativt ut: Grorud, Ullern og Bjerke. I sistnevnte bydel får nyfødte besøk av helsesykepleier i bare 36 prosent av tilfellene. Bydelsgjennomsnittet er på 75 prosent.

– Det er svært uheldig at praksisen med hjemmebesøk varierer så mye. Dette er viktig både for å avdekke svikt i omsorg og hjelpe foreldre og særlig mødre til å få en god start med barna sine, sier Viken.

Tallene i analysene er basert på bydelenes egen statistikk for 2019, rapportert til Statistisk sentralbyrå.

– Tror du ikke politikerne i bydelen er klar over hvordan det står til?

– Vi tror politikerne tar barns oppvekst på alvor. Vår oppgave er å ha fokus på barna, deres rettigheter og andelen de får i bydelsbudsjettene. Da får politikerne et godt grunnlag å jobbe videre på, sier generalsekretæren.

Det bor 152.711 barn og unge i alderen 0–20 år i Oslo. Dette tilsvarer 11,8 prosent av alle barn og unge i Norge.

Ifølge Unicef er ikke målet med analysen å svartmale enkelte bydeler eller å peke ut verstinger. De vil heller bidra til en sunn debatt om forskjellene i tjenestene som tilbys barna.

Les også

 1. Ungdom i familier med dårlig råd: Dobbelt så mange opplever at de er fattige i «rike» bydeler

 2. Oslos nabolag: Illevarslende forskjeller i barnefattigdom

 3. – Vi startet i minus, sier hun om egen familie. Nå vil hun inn på Stortinget for å kjempe mot barnefattigdom

Les mer om

 1. Barnevern
 2. Barn
 3. Oslo
 4. Oslo-oppvekst