Babyene på nyfødtintensiven trenger ro. Nå kan det komme en landingsplass for helikopter like ved.

Ansatte på nyfødtintensivavdelingen har tidligere varslet om utfordringer med støy. Nå er de svært bekymret for at det kan komme en landingsplass for helikopter ikke langt unna avdelingen.

Den nye landingsplassen er foreslått lagt ved den røde ringen i bildet (utstikker nummer en i bildet). Nyfødtintensiven ligger like bak den foreslåtte landingsplassen til høyre i bildet, som utstikker nummer tre fra hovedbygningen.

Det skal bygges ny landingsplass for helikopter på Rikshospitalet. Ansatte ved nyfødtintensiven er bekymret for at denne vil ligge for nær deres sårbare pasienter.

Sykehusbygg HF, som står for utbyggingen, mener det beste alternativet er å bygge et helikopterdekk i et åpent uterom på den siden av sykehuset der avdelingen ligger.

Les hele saken med abonnement