Oslo

Byrådet valser over Oslo Havn etter asfaltvedtak

Byråden har instruert Plan- og bygningsetaten om at saker som det kan bli bråk om skal innom byrådet før det gis grønt lys.

– MDG hadde jo ikke tenkt at man skal ha et asfaltanlegg her. Vi må nå gjøre en vurdering av om dette området skal omreguleres fra havnedrift til andre formål, som for eksempel bolig, næring og rekreasjon, sier Marcussen.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist
– MDG hadde jo ikke tenkt at man skal ha et asfaltanlegg her. Vi må nå gjøre en vurdering av om dette området skal omreguleres fra havnedrift til andre formål, som for eksempel bolig, næring og rekreasjon, sier Marcussen.
– MDG hadde jo ikke tenkt at man skal ha et asfaltanlegg her. Vi må nå gjøre en vurdering av om dette området skal omreguleres fra havnedrift til andre formål, som for eksempel bolig, næring og rekreasjon, sier Marcussen.
– MDG hadde jo ikke tenkt at man skal ha et asfaltanlegg her. Vi må nå gjøre en vurdering av om dette området skal omreguleres fra havnedrift til andre formål, som for eksempel bolig, næring og rekreasjon, sier Marcussen.
– MDG hadde jo ikke tenkt at man skal ha et asfaltanlegg her. Vi må nå gjøre en vurdering av om dette området skal omreguleres fra havnedrift til andre formål, som for eksempel bolig, næring og rekreasjon, sier Marcussen.
Oslo Havn la ned containerdriften på Ormsundkaia før jul i fjor. Nå har de leid ut området til NCC, som skal ha asfaltproduksjon på kaikanten.

Før helgen skrev Aftenposten om beboere på Ormsund som har laget et forslag til hvordan Ormsundkaia og Søndre Bekkelagskai kan byutvikles for mennesker. Det skjedde etter at Oslo Havn hadde besluttet å drive asfaltproduksjon på området.

Les om forslaget her

– Jeg ble først gjort oppmerksom på saken da Aftenposten tok kontakt i forrige uke. Vi ønsker å ha en større politisk styring av byutviklingen enn det forrige byrådet hadde. Så vi har nå gitt beskjed om at denne typen saker skal innom byråd før det gis tillatelse, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

Hun har bestilt en gjennomgang av hvorfor tillatelsen ble gitt.

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran tar beslutningen til etterretning.

–Hvis byrådet vil inn i beslutningen av havnedriften på Ormsund, så er det helt greit, men da må de også inn i alle kontraktene på Ormsund, sier Hamran.

– Driften på Ormsund fører til redusert tungtransport

Ormsund ble regulert til havn i Sydhavnsplanen for 2009.

– I planen står det at containerhåndtering og skrapjernshåndtering ikke skal foregå på Ormsund når conainerdriften er flyttet til Sjursøya. Vi regner asfaltverk som vanlig havnedrift, sammen med stykkgodshåndtering, som også skal komme på Ormsund fordi Filipstad skal brukes til byutvikling, sier Hamran.

Hun presiserer at all havnedrift på Ormsund fører til redusert tungtransport i Oslo.

– Legger man et asfaltverk på Huken, som i dag er nedlagt, så får man kjøring gjennom hele byen, sier hun.

Oslo Havn la ned containerdriften på Ormsund før jul i fjor. Nå er kaiområdet leid ut til NCC. Oslo Havn har gitt NCC tillatelse til å produsere asfalt på kaia i to år.

Her skal det produseres asfalt de neste to årene. NCC har gjort avtale med Oslo Havn.

Klarer neppe å stoppe asfaltverket

Hanna E. Marcussen presiserer at det kan bli vanskelig å få stoppet asfaltproduksjonen nå.

– Jeg tror ikke det er så lett å gjøre noe med den tillatelsen, siden den er gitt til en privat aktør, men vi vil nå finne ut om det er mulig å endre avtalen, sier hun.

– Hva tenker du selv om at det sjønære området brukes til produksjon av asfalt?

– Jeg tenker jo at hvis området uansett ikke skal brukes til typiske havneformål så bør det vurderes om området kan omreguleres til andre formål, men vi må gå dypere inn dette i før vi kan ta stilling til det, sier hun.

Les også: Oslo Høyre vil omregulere området til rekreasjon og næring

– Oslo Høyre vil regulere om dette kaiområdet fra havnedrift til rekreasjon og næring. Hva vil du med området?

– MDG hadde jo ikke tenkt at man skal ha et asfaltanlegg her.
Vi må nå gjøre en vurdering av om dette området skal omreguleres fra havnedrift til andre formål, som for eksempel bolig, næring og rekreasjon, sier Marcussen.

– Vi trenger grønne områder

En omregulering vil først kunne skje etter at asfaltproduksjonen har flyttet.

– Vi ser jo at Ormsundkaia og Søndre Bekkelagskai er attraktivt til andre ting enn havnedrift. Fjord er viktig for folk. Med den befolkningsveksten vi har i Oslo trenger vi grønne områder, sier MDG-byråden.

– Kan ikke all havnedrift samles på Sjursøya?

– Vi vil nå vurdere hvor mye areal Oslo Havn har og hvor mye areal de trenger til havnedriften fremover, sier Marcussen.

– Vi trenger asfalt, blant annet til sykkelveier

– Samtidig vil vi få gjort en vurdering av om asfaltproduksjon går innunder kategorien havnedrift, sier hun.

– Men ifølge havnesjef Anne Sigrid Hamran er asfaltproduksjon havnedrift fordi ingrediensene kommer inn sjøveien. Hva mener du om det?

– Det er mye som kommer inn via havnen. Så hva som inngår i havnedrift er åpenbart et spørsmål vi må få svar på, sier Marcussen.

– MDG har sagt a de ikke vil bygge mer vei. Hvordan kan Miljøpartiet De Grønne se på at kaikanten i Oslo brukes til å produsere asfalt?

– Vi trenger asfalt, blant annet til sykkelveier, og skal ikke legge ned all asfaltproduksjon. Jeg vet ikke hva asfalten som skal produseres på Ormsundkaia skal brukes til, men noe asfaltproduksjon må man ha i byen, sier Marcussen.
Slaget om Filipstad er i gangNAF: Fjern parkeringsplasser så det blir lettere å være syklist

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Sykkelpatruljen
  3. Politikk
  4. Samferdsel
  5. Skole