Oslo får ny filmfestival

Byrådet setter av 1,9 millioner kroner til en ny, internasjonal filmfestival i Oslo. Målet er å arrangere festival allerede til våren.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) foreslår å støtte en ny filmfestival i Oslo med 1,9 millioner kroner.

Hovedstaden har ikke hatt en stor filmfestival siden 2013. Det kan det bli en endring på neste år.

I Oslo-budsjettet, som ble lagt frem onsdag, er det nemlig foreslått å støtte den internasjonal filmfestivalen Oslo Pix med 1,9 millioner kroner.

En ny filmfestival har vært ønsket lenge. I februar skrev Aftenposten at Oslo kommune, Nordisk Film Kino og miljøet rundt Film fra Sør går sammen om å legge forholdene til rette for at hovedstaden endelig skal få en av landets største filmfestivaler.

For 2017 søkte festivalen om en støtte fra kommunen på 2,5 millioner kroner. Ambisjonen er å arrangere festival allerede til våren.

­– Det er fortsatt mange detaljer som skal avklares i samarbeid med filmbransjen. Vi ser for oss en festival som er levedyktig i mange, mange år fremover. Derfor skal vi bygge sten for sten, sier styreleder Truls Kontny i Festivalkontoret AS, som skal drifte festivalen.

Tidligere filmfestivaler har strandet

Da Nordisk Film Kino kjøpte kinoene i Oslo i 2012, forpliktet de seg samtidig til å være med å legge til rette for en stor filmfestival i byen.

Programdirektør Christin Berg i Nordisk Film Kino sier de blant annet vil stille kinosaler og andre ressurser til disposisjon.

– Vi har foreløpig ikke et konkret svar på hvor stor festivalen blir, men vi ønsker at den skal markere seg i hele byen, sier Berg.

Tidligere forsøkt på å arrangere internasjonal filmfestival i Oslo, har strandet. Frem til 2013 arrangerte Tommy Lørdahl Oslo Internasjonale Filmfestival. Denne søkte kommunen om 3 millioner kroner i støtte for 2017, uten å få noenting.

Vil bli Norges største filmfestival

Berg mener det ser lysere ut denne gangen.

– Nå har vi kommunen på laget, som er klare på at de vil ha en stor filmfestival i byen. Det er mye som skjer på filmfronten i Oslo, og vi ser for oss at mange aktører kan samarbeide om dette, sier Berg.

På sikt er målet at arrangementet skal bli Norges største filmfestival målt i besøkstall, opplyser Kontny. Budsjettet for 2017 er på 8 millioner kroner.

Utover støtte fra kommunen, satser Festivalkontoret på å finansierne festivalen gjennom blant annet prosjektstøtte, private sponsorer og billettinntekter.

Ønsker å markere Oslo som filmby

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier tidligere festivaler aldri helt har klart å levere på publikumstall, og at den nye festivalen har et litt annet konsept.

– Alle hovedsteder med respekt for seg selv bør ha en internasjonal filmfestival. Vi ønsker å markere Oslo som filmby, både når det gjelder produksjon og visning, foruten å markedsføre Oslo utenfor landets grenser, sier Hansen.