Obos snur enda en gang på Sota-hjørnet

Obos har slitt med tomten på Vålerenga i nesten 20 år. Nå går de enda en runde - og velforeningen er positive.

Etter 20 års strid kan dette bli den endelige løsningen for Sotahjørnet på Vålerenga. Nå skal alle de gamle bygningene mot gaten få stå.

Den legendariske Sota-kiosken er blitt et symbol på kampen om bevaring av Vålerenga. Og for mange, på at Obos er en kynisk, brutal utbygger.

Boliggiganten har nemlig møtt knallhard motstand for planene i området rundt den gamle kiosken. Allerede i 2004 ville Obos bygge et kontorbygg på syv etasjer, noe som utløste en storm av protester.

I 2020 lanserte de planen om blokker i opptil åtte etasjer og rekkehus på tre etasjer. Bygningen som en gang huset Norges første skismurningsfabrikk og deler av den gamle møbelfabrikken Saxo, skulle rives.

Og kiosken? Den skulle flyttes.

Slik var hjørnet mot Sotahjørnet i Obos plan fra 2020.

Nedskalerte kraftig

Forslaget provoserte ikke bare naboene. Byantikvaren mente samtlige bygninger i industriområdet måtte bevares.

Obos gikk i tenkeboksen. Og i fjor sommer lanserte de et kraftig nedskalert forslag:

Blokkene mot Strømsveien var erstattet med noe lavere hus lenger inn på tomten. De hadde saltak og skulle være bedre tilpasset den gamle Vålerenga-bebyggelsen.

Antall boliger var nesten halvert. Et offentlig grøntområde på 400m2 var lagt inn.

– Vi burde lyttet litt bedre. Vi prioriterte utvikling for høyt og ser nå at prosjektet ikke var godt nok tilpasset nabolaget, sa utviklingsdirektør Geir Graff-Kallevåg da.

I kjelleren på denne bygningene lå i sin tid skismurningsfabrikken Bratlie. Den skal nå bevares – og bli til to boliger.
Det blir en blanding av nye og gamle bygninger inne på boligområdet.

Massivt ønske om bevaring

Men igjen ble det motbør både fra Plan- og bygningsetaten og nærmiljøet:

Da saken var til offentlig ettersyn kom det nærmere 60 innspill.

– Vi så at det var et massivt ønske om også å bevare bygningen der det var skismurningsfabrikk, sier Graff-Kallevåg.

Den tidligere skismurningsfabrikken sett fra nedsiden av Etterstadgata. Den skal etter planen bli til to boliger.

Det ville i så fall innebære at de planlagte rekkehusene mot Etterstadgata ikke blir bygget.

Obos gikk nok en gang i tenkeboksen. Der kom de til at det er mulig å få til nesten like mange boliger selv om den gamle bygningen får stå. Da må blokken inne på området få en ekstra, syvende etasje.

I tillegg fjerner de en p-kjeller som ville spist mye av uteområdene.

– Vi tror vi har funnet en god løsning der balansen mellom utvikling og vern blir bra, sier Graff-Kallevåg.

Så tar han litt selvkritikk:

– Vi burde hatt øret tettere mot bakken tidligere i prosessen.

Alle de gamle bygningene på eiendommen skal nå få stå. Denne håper naboene kan bli et nabolagshus.

Fornøyde naboer

Leder i Vålerenga vel, Hege Stensrud Høsøien, har jobbet med saken i årevis. Nå er hun glad for at kampen ser ut til å være vunnet.

– Vi er veldig fornøyde nå. Dette er svært gode nyheter for oss, sier hun og tilføyer:

– Vi er glade for den gode dialogen i siste fase med Obos.

I likhet med Obos, mener hun prosjektet er blitt bedre for alle: Vålerengas befolkning får beholde den gamle historiske bebyggelsen de er så glade i. Deler av byggene vil kunne brukes av nabolaget.

– Men det blir også bedre for de som skal flytte inn. Bedre grøntområder og barrieren ved p-anlegget er fjernet.

– Så det nytter å engasjere seg?

– Ja. Men det er avgjørende å komme i dialog med utbygger. Og vi har holdt ut lenge.