Anbefaler nullutslippssone for fossilbiler innenfor Ring 2. Kan starte innføring i 2025.

Bymiljøetaten anbefaler at nullutslippssonene innføres innenfor Ring 2. De mener det tidligst kan innføres i 2025 for varebiler og tungtransport før personbilene følger etter.

Oslo skal redusere direkte utslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. Det har byrådet lovet.

For å kutte utslipp vil Oslo kommune endre kjøremønsteret i Oslo. Kort fortalt vil de bytte ut fossile kjøretøy med utslippsfrie kjøretøy og innføre en såkalt nullutslippssonenullutslippssoneEn nullutslippssone er et geografisk avgrenset område der kun nullutslippskjøretøy har tilgang..

Bymiljøetaten har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å utrede hvordan en slik sone kan fungere i Oslo.  

Nå er deres anbefalinger klare, skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

Nullutslippssone innenfor Ring 2

De anbefaler å innføre det i to trinn med start tidligst i 2025:

2025: Forbud mot fossildrevne lastebiler og varebiler

2027: Forbud mot fossildrevne personbiler

Etaten anbefaler at sonen legges innenfor Ring 2. De anbefaler også at forbudet ikke gjelder beboere innenfor Ring 2 før i 2030.

Bevegelseshemmede med handikapkjøretøy eller handikap-kort, utrykningsbiler og beredskapskjøretøy vil trolig få unntak, dersom Bymiljøetatens anbefalinger følges.

– Jeg tror det er en ganske romslig tidsmargin. Det er nok ikke helt urimelig at man gir folk litt tid, men det er ikke overambisiøst i mine øyne, sier leder av miljø- og samferdselsutvalget i Oslo bystyre og gruppeleder i MDG, Eivind Trædal.

Må ha tillatelse fra staten

For at en nullutslippssone skal fungere godt, mener Bymiljøetaten at enkelte forutsetninger må være på plass:

Rapporten anbefaler at det må være etablert tilstrekkelig med ladeinfrastruktur. Og at det bygges en terminal der transportører som ikke har nullutslippskjøretøy, har mulighet til å levere varer som skal inn i sonen.

Etaten har ikke tatt stilling til om det skal etableres et forbud for fossilbiler innenfor sonen, eller om det skal innføres ekstra betaling for fossilbiler å kjøre inn i sonen, fordi det behøves en lovendring for å kunne gjøre det. Men de anbefaler en forbudssone.

– Forbud er kanskje hardere, men samtidig er det likt for alle. Det blir interessant å ta stilling til, sier Trædal.

Dette ligger nå på samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds (Ap) bord.

Det er to forskjellige eventuelle lovendringer som gir hjemmel til å enten innføre forbudssone eller en sone der Oslo kan ta så høye gebyrer for å kjøre fossilbil at det vil gi store incentiver til å ikke kjøre inn i sonen, skriver Bymiljøetaten i sin utredning.

– Det beste hadde vært om han klarerte dette fra første dag på jobb. Han har ikke kastet seg rundt for dette og det er en enkel avklaring. Regjeringen trenger ikke være en bremsekloss for kommunal handling, sier Trædal.