Fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo legges ned

  • Etter 4. mars i år blir det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS). Begrunnelsen er at OUS skal spare penger. – En desperat handling, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn.
  • ABC-klinikken på Ullevål sykehus har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer.