Norges største politistasjon ligger noen hundre meter unna. Likevel har Tøyen fått egen polititjeneste.

De skal ikke sitte inne på et kontor. Nå har Tøyen fått egne politifolk som skal gå rundt i et begrenset område for å skape tillit og trygghet blant publikum.

Oslo-politiet innfører lokalt-patruljerende politi på Tøyen – bare et par hundre meter fra landets største politistasjon. Her er teamleder Fredrik Wolf-Moe og Kristin Marøy Hoff ved Tøyen torg.

Undersøkelser har vist at befolkningen på Tøyen har noe lavere tillit til politiet enn folk andre steder i Oslo.

Nå skal det skje endringer. Mandag klokken 12 fikk Tøyen en egen politienhet. I første omgang skal fire faste politibetjenter jobbe som nabolagspoliti i området mellom Åkebergveien og Kjølberggata.

De fire er allerede godt kjent med området og bydelen.

Målet er at nabolagspolitiet skal skape økt tillit og bedre relasjoner på Tøyen og Enerhaugen gjennom tilstedeværelse, tilgjengelighet og dialog med innbyggerne.

– Politibilen skal stå, og vi skal gå. Slik blir den nye tjenesten. Målet er å ha en oppsøkende virksomhet. Vi ønsker å være mer tilgjengelige for folk på Tøyen slik at terskelen for å ta kontakt blir lavere.

Det sier Fredrik Wolf-Moe. Han har selv bodd i området og er teamleder for den nye enheten.

Skal samarbeide med bydelen

Tøyen torg blir en naturlig base for politifolkene. Der er det et bydelshus med flere kommunale tilbud. Ideen er å samarbeide med andre deler av kommunen.

– Vi vil i samarbeid med publikum og bydelen utvikle vår måte å jobbe på. Det kan hende at vi kan ha foreldrekvelder den ene dagen og møte publikum på biblioteket den andre dagen, sier Wolf-Moe.

Han understreker at teamet kommer i tillegg til forebyggende enhet, som allerede jobber med barn og unge under 18 år i området.

Politibetjentene Haron Siad og Kristin Marøy Hoff er to av betjentene i teamet. Begge har jobbet i Enhet Sentrum i Oslo-politiet og kjenner til området. Siad har somali som morsmål og tror at språkkunnskapene hans vil være til stor hjelp her.

– Jeg kommer til å snakke somali hvis det er behov for det, sier Siad.

Det er Enhet Sentrum i Oslo politidistrikt som har bestemt at politiet skal ha nabolagspoliti på Tøyen. Dette til tross for at Oslo politidistrikts hovedkontor – Grønland politistasjon – ligger på den andre siden av Åkebergveien.

Det er bare noen hundre meter fra dette til Tøyen torg, der politiet møtte pressen mandag.

– Det politibygget som ligger på Grønland, skaper ikke automatisk en nærhet til befolkningen. Det som blir annerledes nå, er at politiet vil gå rundt blant medborgerne. Vi vil også være der selv om det ikke skjer noe man forbinder med vanlig politiarbeid, sier Joakim Dyrdal.

Han er fungerende leder ved Enhet Sentrum.

Politihuset på Grønland ligger like ved Tøyen.

Skal vurdere samme modell i andre bydeler

Dyrdal tror at det er fordel at de samme politifolkene går rundt blant publikum. På denne måten vil de bli bedre kjent. Det kan være med på å oppklare flere saker.

– Vi håper at politiets tilstedeværelse og økt synlighet vil skape mer tillit i befolkningen. En konsekvens av det kan være at vi får flere henvendelser, slik at vi kan oppklare flere straffesaker. Og så vil det ha forebyggende effekt, sier Dyrdal.

Han innser at fire politifolk ikke er nok for å være på Tøyen døgnet rundt. Derfor vil de i samarbeid med lokalbefolkningen justere tjenesten underveis, slik at politiet er der når befolkningen ønsker at de er der.

Nabolagspolitiet skal evalueres underveis og etter ett år.

Når vi har mer erfaring, kan vi se på mulighetene for å overføre modellen til andre bydeler, sier Dyrdal.

Fra venstre: BU-leder Emil Alnæs, statssekretær John-Erik Vika, politiets enhetsleder Joakim Dyrdal og direktør i bydel Gamle Oslo, Tore Pran.

– Veldig fint tiltak

Emil Alnæs (MDG) er leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Han stilte opp i sykkelkjede da den nye patruljen ble vist frem mandag. Dette fordi BU-ledere ikke har eget ordførerkjede.

– Det er et veldig fint tiltak. Mange av oss har ønsket å møte politiet ansikt til ansikt. Det er vanlig at de kommer når det har skjedd noe. Nå kan vi småprate uten at det har skjedd noe, sier Alnæs.

John-Erik Vika (Sp) er statssekretær i Justisdepartementet. Han snakket om regjeringens politikk.

– Det er en gledens dag. Nærpoliti er et prioritert område for oss. Det er viktig at politiet er til stede, snakker med folk, jobber forebyggende og får informasjon om det som skjer, sier Vika.

Tore Pran er direktør i bydel Gamle Oslo. Han understreket at denne polititjenesten ikke er etablert fordi det er mer kriminalitet i bydelen enn andre steder.

– Det er viktig at politiet snakker med folk uten å vente på en anmeldelse som kommer.