CO₂-fangst i Oslo satt på pause: – Alvorlig

Etter nærmere en halv milliard kroner brukt settes karbonfangstanlegget på Klemetsrud på pause på grunn av kraftige kostnadsøkninger. Høyre langer ut mot byrådet – som svarer at ansvaret for gjennomføringen ikke ligger hos dem.

Ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo var planen at det skulle fanges opp mot 400.000 tonn CO₂ i året fra 2026. Det blir nå i beste fall ett år forsinket.

Nye beregninger viser at kommunens store prestisjeprosjekt for karbonfangst og lagringkarbonfangst og lagringDette er et tiltak for å skille ut karbondioksid (CO2) fra en gasstrøm med etterfølgende oppbevaring av karbondioksidet på en permanent måte. Hensikten er å motvirke uønskede klimaendringer ved å redusere utslippet av karbondioksid til atmosfæren. (Kilde: SNL) på Klemetsrud vil bli dyrere enn planlagt.

Hele prosjektet settes nå på pause. De som jobber på prosjektet, skal det neste året «snu hver stein» for å prøve å redusere investeringskostnadene.

Så langt er det brukt nærmere en halv milliard kroner.

Over halvparten av kostnadsøkningen skyldes økte priser. Men deler av økningen skyldes også eiendomskostnader, tilgang til strøm og forsterkning av dagens prosjektorganisasjon.

Det får Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, til å stusse.

– Igjen så ser vi at en del av en kostnadssprekk skyldes sviktende planlegging. Det er dessverre nok et eksempel på at mye av det dette byrådet er involvert i, blir til gråstein, sier han.

Hverken byrådet eller Hafslund Oslo Celsio ASHafslund Oslo Celsio ASHafslund Oslo Celsio driver to avfallsforbrenningsanlegg som leverer energi til fjernvarme. Oslo kommune er eier. , som står ansvarlig for byggingen av anlegget på Klemetsrud, har oppgitt hvor stor en eventuell kostnadssprekk er.

– Det er viktig at vi får alle tall og mest mulig informasjon på bordet raskest mulig. De kan ikke skyve på dette til etter valget. Informasjonen må bystyret få nå, slik at vi kan vurdere hvordan vi tar dette videre, sier han.

Byrådet peker på Hafslund

Aftenposten har bedt om en kommentar fra ansvarlig byråd, Rina Mariann Hansen (Ap).

Hun skriver i en e-post at Solberg er «er godt kjent med» at det er Hafslund Oslo Celsio som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, der både kommunen og staten har skutt inn penger.

Rina Mariann Hansen (Ap) er ansvarlig byråd for prosjektet.

– Oslo kommune gjorde investeringen basert på en ordinær ekstern kvalitetssikringsrapport fra april 2022. Den samme lå til grunn for Stortingets beslutning. Det blir derfor feil når Eirik Lae Solberg kritiserer byrådet for manglende styring, skriver Hansen.

Hun understreker at hun er opptatt av å holde byrådet oppdatert på status i prosjektet.

– Hafslund skal på nytt redegjøre for situasjonen og svare på spørsmål neste gang finansutvalget møtes 11. mai, dersom de ønsker det, sier byråden for næring og eierskap videre.

Bekymret for klimamålene

Målet er at arbeidet på anlegget så skal gjenopptas neste år. Men det er også en risiko for at prosjektet aldri blir ferdigstilt.

– Det gir bekymring for klimamålene til Oslo. Vi vet at dette er det store kuttet som monner, sier Marit Vea i Venstre.

Fra 2026 spiller Klemetsrud en stor rolle i klimabudsjettet til byrådet i Oslo. Anlegget for karbonfangst skulle alene stå for nær halvparten av de planlagte kuttene i Oslos CO₂-utslipp i 2026.

– Får vi ikke til CO₂-fangst på Klemetsrud, er det helt usannsynlig at vi klarer å nå klimamålene våre. Det er også et mål at dette skal bli teknologi som kan eksporteres utover Norge. Så det gjør at det er enda større enn bare Oslo, sier hun.

Samtidig mener hun det er klokt at en i første omgang vil prøve å få kostnadene ned i stedet for å be om mer penger. Det er Høyres Solberg enig i.

– Men et års pause er også alvorlig. Det er ikke gitt at de klarer å løse kostnadsproblemene selv med en pause, påpeker Vea.

Frp: – Ikke aktuelt å bruke mer penger

Lars Petter Solås, Frps førstekandidat i Oslo, mener de har advart mot at akkurat dette kunne skje.

– Frp vil be om at prosjektet settes på en permanent pause, at det skrinlegges, hvis det krever enda mer penger fra Oslos skattebetalere, sier han til Aftenposten og slår fast:

– Hvis vi kommer i posisjon etter valget, blir det ikke aktuelt for meg og Frp å bruke enda mer penger på å redde nåværende byrådsleder Johansens prestisjeprosjekt.

Solås mener at prisen pr. tonn fanget CO₂ allerede er så høy på prosjektet at klimaeffekten det gir, ikke kan forsvare enda høyere kostnader.

– Når Hafslund Oslo Celsios administrerende direktør sier at «målsetningen» deres er ikke å be om mer penger fra Oslo kommune, så får ikke det meg til å sove bedre om natten, sier Solås.