Oslo

Byrådet råder Stortinget til å bevilge 200 millioner til veien byrådet ikke vil ha

Det nye byrådet i Oslo er imot en ny E18 med økt kapasitet vestover, men råder likevel Stortinget til å bevilge 200 millioner til blant annet oppkjøp av tomter langs traseen.   

Det nye byrådet vil ikke ha en ny E-18 med økt kapasitet inn til Oslo, men anbefaler Stortinget å bevilge penger til prosjektet.
  • Stein Erik Kirkebøen

I disse dager skal Stortinget vedta regjeringens forslag om å bruke 200 millioner kroner til grunnerverv mellom Lysaker og Ramstad i 2016. Dette er en del av planen for videre utbygging av E18 vestover, skriver NRK/Østlandssendingen.

I erklæringen fra det nye byrådet, som består av Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne, står det klart og tydelig på side 19 at «Arbeid med prosjektering, regulering og grunnerverv som bygger opp under økning av veikapasiteten må stanses»

Overfor nrk avviser De Grønne å kommentere om partiet mener Stortinget bør bevilge penger til E18-arbeidet, det henviser til byrådslederen. Og han sier at dagens Oslopakke 3-avtale, med blant annet E18 vestover, ligger fast til en ny pakke eventuelt er fremforhandlet i februar.

– Det er vårt råd at Stortinget tar hensyn til det nye politiske flertallet i Oslo og Akershus som skal forhandle frem en ny avtale. Vårt klare råd er at det ikke skal være økning i veikapasitet, sier Raymond Johansen til nrk.

Stortinget må bevilge pengene nå, og i henhold til avtalen som ligger der i dag. I den ligger det en kapasitetsutvidelse etter MdGs definisjon. Kan dere ta imot pengene gitt samarbeidsavtalen?

– Det er ikke vi som står for eiendomservervelsen. Vi ønsker ikke kapasitetsutvidelse eller at bevilgningen legger føring for videre forhandlinger.

Hva betyr den formuleringen du akkurat fremførte?

– Det må de som skal stå for eiendomservervelsen selv vurdere, sier Johansen til nrk.

Les også

  1. NRK: Får ikke endret Oslopakke 3 før i 2032

  2. Her er alle svarene om E18 etter erklæringen fra det nye byrådet

  3. Oslo sentrum bør bli bilfritt i samme sneglefart som en rushtidskø | Bjørn Stærk