Ny prisøkning for både Regjeringskvartalet og Ring 1-ombyggingen

Ombyggingen av Ring 1 vil trolig koste 3,3 mrd. kroner. Samtidig øker prisen for Regjeringskvartalet med 1 mrd.

Ring 1 gjennom Oslo sentrum må bygges om for at kravene til sikkerhet i nytt regjeringskvartal skal tilfredsstilles.

Byggingen av nytt Regjeringskvartal er i full gang og skal pågå frem til 2030 – minst. I høst ble det kjent at hele prosjektet kan kommer til å koste opptil 50 mrd. kroner.

Nå ligger første del av prosjektet an til å koste opptil 1 milliard kroner mer enn først antatt. Det kommer frem i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem torsdag.

Kostnadsrammen før første del av prosjektet foreslås økt fra 22,6 mrd. til 23,6 mrd.

«Den økte kostnadsrammen ivaretar den reelle prisstigningen i prosjekt», skriver regjeringen. Den økte prisen handler også om at oppkjøpet av Oslo brannstasjon ble dyrere enn forventet, ifølge regjeringen.

«Staten har siden 2017 forhandlet med Oslo kommune om betingelser for erverv av hovedbrannstasjonen. Det er nå oppnådd enighet med byrådet i Oslo om overtagelse av brannstasjonen for 1 mrd. kroner», står det i budsjettet.

Det understrekes at usikkerheten i prosjektet fremdeles er stor.

Regjeringskvartalet er i ferd med å reises i Oslo sentrum.

Staten må kjøpe Oslo brannstasjon på Hammersborg for å ivareta sikkerheten i det nye kvartalet. Stasjonen skal etter planen rives når Ring 1 bygges om. Også denne ombyggingen handler om sikkerhet. Hammersborgtunnelen skal blant annet senkes opptil 10 meter.

I høst la regjeringen frem en ventet totalpris på 3,1 mrd. for ombyggingen.

Nye analyser viser at ombyggingen trolig vil koste 3,3 milliarder kroner. De tidkrevende forhandlingene om brannstasjonen vil også kunne føre til forsinkelser i Ring 1-prosjektet, står det i budsjettet.

Det kommer også frem at analyser fra 2017 beregnet totalprisen for ombyggingen til 3,7 mrd. kroner. Dette tallet er ikke tidligere delt med offentligheten.

«Det ble senere arbeidet videre med å redusere kostnadene», skrives det. Siden er anslaget blitt vurdert på nytt. Økningen fra i høst skyldes økte kostnader til «rigg og drift», skriver regjeringen.

Det påpekes også at det er stor usikkerheten rundt prisen.

– Hodeløst

Ombyggingen av Ring 1 har vært omdiskutert. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har vært blant de ivrigste forkjemperne for at veien stenges permanent fremfor å bruke penger på ombygging.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), tar til orde for det samme for å spare penger og gjøre sentrum mindre trafikkert.

– Kostnaden for den nye tunnelen under Regjeringskvartalet har økt med flere hundre millioner. Det er hodeløst å bruke over 3 milliarder på å senke Ring 1 noen få meter, skriver hun i en e-post.