Byrådet vil ikke frede prisen på månedskort

«For tidlig å utelukke en økning i billettprisene for vanlige reisende», skriver samferdselsbyråden, men hun har ingen planer om å øke prisene på nåværende tidspunkt.

Siden 2008 er prisen på månedskort kun justert opp etter prisveksten. Det nye byrådet utelukker ikke at prisen i fremtiden kan justeres opp for å finansiere store investeringer i kollektivtrafikken. Men det er ingen konkrete planer om å øke prisen nå, understreker samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

De siste årene er prisen på månedskort kun blitt justert etter prisveksten på kommunal tjenesteyting, en prosentsats som bestemmes i statsbudsjettet hvert år. Utover dette har den ikke økt etter at den ble satt ned i 2008.

I et skriftlig spørsmål til samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), spør gruppeleder for Venstre Guri Melby om byråden kan garantere at byrådet ikke vil øke prisen på månedskortet.

Den garantien vil ikke byråden gi.

Vil ikke utelukke prisøkning på månedskort

I dag kommer omtrent 50 prosent av Ruters inntekter fra billettsalget. Dette går i sin helhet til drift.

Samferdselsbyråden skriver i svaret at det ikke bare er månedskortprisen som har bidratt til den store økningen i reisende de siste årene — også høyere frekvens, nye T-banevogner og et generelt bedre tilbud har bidratt til utviklingen.

  • Litt dyrere å reise: Slik blir billettprisene i 2016
    De neste årene må det brukes flere titalls milliarder kroner på kollektivtransport dersom det skal bli noe av Fornebubanen, ny T-banetunnel i sentrum, nytt signal- og sikringsanlegg, nye trikker og trikk langs Ring 2.

Oslo har store utfordringer med å finansiere dette, skriver Berg. En prisøkning utelukkes ikke og skal vurderes i denne perioden:

Gruppeleder for Venstre, Guri Melby, mener en prisøkning kan skremme vekk fra passasjerer fra buss, bane, båt og trikk.

«Hvis en økning i billettprisene kan sikre finansiering av viktige kollektivprosjekter, og dermed flere reisende, bør det vurderes som et alternativ. Det er derfor for tidlig å utelukke en økning i billettprisene for vanlige reisende.»

— Måtte slåss med Høyre

— Jeg kan erkjenne at vi måtte slåss med Høyre om dette under hver budsjettforhandling. Det virker ikke som om MDG tar den kampen internt i byrådet, selv om jeg tror det er noe deres velgere forventer, sier Guri Melby til Aftenposten.

Hun viser til annen politikk der pris brukes som virkemiddel.

— De gir støtte til elsykkel, øker parkeringsavgiften og øker bompengene for at færre skal kjøre dieselbil. Det er politikk jeg støtter. Med den samme logikken vil høyere pris tilsi at færre vil reise kollektivt, sier Melby.

  • Vi har ingen konkrete planer om å øke prisene på månedskort. Det vil alltid være vårt fokus at det skal være dyrere å kjøre bil og mer attraktivt og billigere å kjøre kollektivt. Dette er ikke en relevant innvending, mener samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

— Det vi sier, er at det er vanskelig å utelukke en økning fordi vi står foran store investeringer i kollektivtrafikken de neste årene. I den sammenheng synes jeg det er litt rart at Venstre utelukker det så bastant.

Skal bruke milliarder på kollektivinvesteringer

Berg støtter seg til undersøkelser hun sier viser at frekvens og kvalitet på tilbudet er viktigere enn pris. Hun presiserer at ved en eventuell økning vil studenter og ungdom bli skjermet.

doc6n28zy3fbco4wdfjjuc.jpg

— Guri Melby satt på nåden til Frp, men også med et byråd som var mindre villig til å regulere biltrafikken, som er hovedproblemet for samferdselen i Oslo i dag. Vi har et bedre mandat til å gjøre det og er mer villige til å prioritere fotgjengere og syklister, sier Berg. - Det er snakk om flere titalls milliarder kroner som må investeres i kollektivtrafikk de neste årene. Skal ikke de som bruker kollektivtilbudet være med på å betale, Guri Melby?

— Hvis man skal bruke billettprisene for å betale for prosjektene, vil det bli svindyrt å reise. I dag betaler kundene halvparten av driftskostnadene. Jeg synes det er et rettferdig spleiselag mellom kommunen og de reisende og vil ikke legge mer av regningen over på dem, sier Melby.

Forsker: Både pris og tilbud er viktig

— Helt generelt kan man si at begge deler er viktig, sier forsker Jørgen Aarhaug i Transportøkonomisk institutt (TØI).

På kort sikt vil en prisøkning ikke føre til store endringer i folks reisevaner, men det kan endre seg over lengre tid, ifølge Aarhaug.

— Mange av dem som reiser kollektivt, har ikke bil eller det å gå eller sykle som et reelt alternativ og har god inntekt. De er lite prisfølsomme, sier han. Men det finnes også en gruppe som har bilen, gange eller sykkel som alternativ og som vil kunne velge det dersom prisen blir for høy.

Men det er avhengig av hvor stor prisøkningen er. Forskeren tror imidlertid ikke en eventuell prisøkning i Oslo vil være så stor at folk flykter fra T-banen.