Smitten synker i Oslo-skolen

To uker før skolene slutter med massetesting, fortsetter smitten å synke.

– Smittetallene har falt siden uke 35. Smitten blant 16–19-åringene har falt mye og er nå nede blant resten av gruppene. 12–15-åringene har hatt en litt mer gradvis nedgang, men nå faller det også der, sier smittevernoverlege Frode Hagen om smitteutviklingen i Oslo.

Utdanningsetatens siste rapport viser kraftig fall i smitten i Oslo-skolen de siste ukene.

Her har de drevet massetesting de siste ukene, hvor 20.000 elever på videregående og like mange på ungdomstrinnet har testet seg to ganger i uken. Siden forrige uke har også barnetrinnet inngått i massetestingen.

I rapporten fra uke 39 viser tallene 313 registrerte tilfeller blant elever, og 19 registrerte tilfeller blant ansatte. Uken før fikk 429 elever påvist smitte, mens 31 ansatte gjorde det.

I den første rapporten fra uke 35 ble det registrert 979 elever og 62 ansatte med påvist smitte.

For videregående skoler har nedgangen vært størst. Her var det registrert 489 tilfeller blant elevene i uke 35, men bare 34 registrerte tilfeller i uke 39.

Høstens smittebølge har hovedsakelig rammet de yngre aldersgruppene, som har mest kontakt, og der vaksineandelen har vært liten.

– Det at skolene har hatt jevn massetesting har nok avdekket en del smitte, sier Hagen.

Kan gi et ufullstendig bilde

Tallene fra rapporten fra Utdanningsetaten er basert på hva rektorer rapporterer inn. I noen tilfeller er det tall som er bekreftet fra bydelen, i de fleste tilfeller er det tall som skolen har fått fra foresatte.

Det vil si at foresatte melder inn fravær på barna sine og oppgir at fraværet skyldes at barnet har testet positivt på for korona. Dette blir så registrert og rapportert videre som et tilfelle. Det er foreldrene selv som velger om de vil melde fra om årsaken til fraværet, påpeker kommunikasjonsdirektør Randi Hagen Eriksrud i Utdanningsetaten.

Ikke alle skolene meldt inn tall til kommunen. Det skaper noe usikkerhet rundt tallene.

Selvtesting på barnetrinnet har gått fint

Også elever på barnetrinnet startet med selvtesting hjemme, fredag i forrige uke.

– Vårt inntrykk er at både ansatte og elever syns det har gått fint, sier prosjektleder for massetesting i Oslo-skolen, Sidsel Helene Holm Bye.

Hun peker på at enkelte foresatte nok har vært redde for å gjøre feil, og medgir at noen foresatte også har tatt kontakt for å si at de er imot hele ordningen.

– Massetestingen i Oslo-skolen fortsetter i høstferien og uken etter, så stopper vi, sier Holm Bye.

Hun peker på at man slik vil få oversikt over smitten i en periode hvor ungdommene har reist og vært sammen med mange.

Nedjustert TISK fra uke 42

I forbindelse med nedjustert TISK vil det fra og med uke 42 kun pågå jevnlig testing i skoler eller barnehager der det avdekkes smitteutbrudd.

Dette kan gjelde klasser, trinn eller hele skoler avhengig av utbruddets omfang. Jevnlig testing vil være for en kort periode, og iverksettes i samråd mellom skolen og bydelens smittevernteam.

– Når det gjelder vaksinering av 16-17-åringene er dette en av gruppene som sist fikk tilbud om vaksine. I tillegg er de i aldersgruppen med flest smittetilfeller, og skal da ikke ha vaksine før etter tre måneder etter koronasykdom, sier smittevernoverlege Hagen.

87,4 prosent vaksinert med minst én dose i Oslo

Per 1. oktober er 87,4 prosent av hele Oslos befolkning vaksinert med minst én dose. Alle over 12 år har fått tilbud om vaksinen.

– Vi er fornøyd med hvor mange som har takket ja. Det er mulig å møte på drop-in både for dose 1 og dose 2, og man kan velge hvilken vaksinetype man ønsker. Vi håper dette kan bidra til at enda flere velger å vaksinere seg, slår Hagen fast.