To av tre byrådspartier vil ha nytt opptak til videregående skole

Oslo SV er andre parti i bystyret som vedtar at de vil at karakter skal bety mindre for å komme inn på videregående skole.

Leder i Oslo SV og skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll er glad for at partiet har gått inn for en ny inntaksmodell til videregående skole. Men om det blir flertall til slutt, er ikke sikkert. MDG er fortsatt i tenkeboksen.

Representantskapet i Oslo SV stemte tirsdag kveld enstemmig for å skrote fritt karakterbasert inntak til videregående skole til fordel for en helt ny modell.

I den såkalte «blandingsmodellen» blir halvparten av elevene tatt inn fordi de har best karakterer. Resten av plassene fordeles mellom elever med ulikt karakternivå.

Målet er mindre karakterdelte skoler. Oslo har de mest karakterdelte videregående skolene i landet.

– Bekjemper ulikhet

– Endelig er vi et skritt nærmere en ny inntaksmodell for videregående i Oslo, sier leder i Oslo SV og skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll til Aftenposten.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå går inn for en modell som kombinerer elevenes valgfrihet og bekjemper ulikhet i byen vår på samme tid, sier hun.

Hun peker på at den nye modellen gjør at alle elever har mulighet til å søke seg til alle skoler. Samtidig skal karakterer fortsatt ha betydning.

– Det er en vinn-vinn-situasjon, mener hun.

Se en presentasjon av den nye modellen nederst i saken.

Høyresiden frir til MDG

Oslo Ap vedtok det samme i helgen. De kaller den nye opptaksmodellen for “mulighetsmodellen”.

Men det er ikke sikkert det blir flertall for et skifte, hverken i byrådet eller i bystyret. Det tredje byrådspartiet MDG har ikke bestemt seg. De vedtok i fjor at de i hovedsak ønsker et fortsatt fritt karakterbasert opptak. De skal ta stilling til saken i midten av mai.

MDGs utdanningspolitiske talsperson Rauand Ismail sier reaksjonene er blandet til modellen i partiet.

Venstre og Høyre inviterte forrige uke MDG til å inngå en forlik for å redde dagens inntaksmodell.

Dersom en ny modell blir vedtatt, vil den tidligst gjelde for de som skal søke videregående høsten 2023.


Dersom den nye blandingsmodellen blir vedtatt, vil halvparten av elevene komme inn fordi de har best karakterer. Den andre halvparten tas inn fra grupper med ulike karakternivå. Det er fem intervaller, og hvert intervall får 10 prosent av plassene. I hvert intervall konkurrerer 20 prosent av elevmassen.

Simuleringene viser at med dagens søkemønster vil rundt 200 færre elever enn i dag vil komme inn på førstevalget sitt med blandingsmodellen. Rundt 85 flere elever vil få oppfylt andre- eller tredjeønsket sitt.