Vil ha asylskip i Oslo

Regjeringen drøfter nå flyktningkrisen med storkommuner som Stavanger og Sandnes. Oslo er bedt om å etablere gigantmottak og ta imot asylskip.

taba2a52_doc6n9ylqyj2n6ugws99g0-7nO6FqGumj.jpg

— Situasjonen i mottakssystemet er i krise.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) i sin innledning på toppmøtet med kommuneorganisasjonen KS og storkommuner som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Sandnes.

— Hver dag trenger 350 mennesker et sted og bo, der og da, sier Solberg.

— Måten vi behandler asylsøkere og dem som får opphold på, kommer til å prege norske byer og lokalsamfunn framover, sier statsministeren.

— Det kommer så mange nå at dette vil sette preg på både kommuner og byer i årene framover, slår hun fast.

I løpet av onsdagen leverer statsrådene Anders Anundsen (Frp), Solveig Horne (Frp) og Jan Tore Sanner (H) sine situasjonsbeskrivelser.

Det gjør også Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), Oslo-byrådsleder Raymond Johansen (Ap), varaordfører i Trondheim, Hilde Okopu (MDG), samt KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Innstrammingene kommer altfor sent, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen:

Les også

-Den politiske tafattheten har vært nærmest vond å se på. 

Anundsen: Misbruk av asylsystemet

Rett før møtet meldte Justis— og beredskapsdepartementet på sine hjemmesider at de har gitt instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

– Dette er asylsøkere som vi mener ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland, og

Les også

det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge

for å søke asyl, sier justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Tirsdag fulgte regjeringen i Norge opp innstramminger i Sverige med å innføre strengere grensekontroll fra torsdag klokken 08.00. Dette skal i første omgang var i ti dager. Hensikten er å gjøre det lettere å stanse folk som ikke har krav på beskyttelse.

Det betyr at identiteten til passasjerer på ferger fra Europa til Norge skal kontrolleres, mens kontrollene trappes opp ved grensene i Østfold og Hedmark. Kontroll av samtlige reisende på landets flyplasser vurderes fortløpende.

Torsdag morgen blir det grensekontroll:

Les også

Slik skjerpes grensekontrollen fra torsdag kl. 08

80.000 i løpet av to år

Aftenbladet, BT og Aftenposten skriver onsdag at nye beregninger for 2016 og 2017 gjør at kommunene må forberede seg på å tilby bolig for inntil 80.000 flyktninger og asylsøkere (se egen faktaramme om beregningene).

Det er langt flere enn bosettingsprognoser til Integrerings— og mangfoldsdirektoratet om å bosette 39.000 asylsøkere og flyktninger de neste to årene.

— Det er utrolig mange byer og lokalsamfunn som har snudd seg rundt på kort tid og håndtert situasjonen på en måte ingen kunne forutse, sier Solberg.

Gigantmottak i storbyer

— Det å gå ut med nyheten om at det planlegges ekstra store mottak på 3000 asylsøkere, er ikke enkelt. Vi vet at det ikke er en ideell løsning, men en løsning som presser seg frem for å få på plass kapasitet raskt, sier hun.

— Vi har rett og slett ikke råd til å kjøre samme høye standard på inkluderingsarbeidet hvis vi skal inkludere tre ganger flere i dag, varsler Solberg.

— Jeg tror Norge er i stand til å løse dette. Så langt har Norge klart å håndtere oppbygging og annet uten store krangler og konflikter. Vi vet vi står overfor store oppgaver framover, men jeg ser det er vilje i det norske folk til å hjelpe og inkludere, sier hun.

Statsministeren ønsker kommunene lykke til i dugnadsarbeidet, når hun samtidig erkjenner at dette er Norges største utfordring i årene som kommer.

KS-leder Gunn Marit Helgesen trekker fram ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola som et eksempel på godt politisk lederskap på måten de sto sammen om etableringen av akuttmottak på Forus.

Helgesen minner om at mottak etableres nærmest over natten, og ber regjeringen om rammebetingelser til kommunene.

— Utfordringene er store, ingen tvil om det. Men jeg er helt enig med statsministeren i at vi klarer å løse dette hvis vi står sammen, sier Helgesen.

Asylskip ønsket til Oslo

Oslo er nylig blitt bedt om å stille lokaler til disposisjon for 3000 asylplasser på ett sted, sier Raymond Johansen (Ap).

— Vi tar vår del av ansvaret, men vi ønsker et mindre volum på det, sier han.

Oslo havn har fått forespørsel fra UDI om kaiplass for boligskip på 1000 mottaksplasser.

— UDI må anvise hvor dette skal være. De har gjort henvendelser over hele landet. Foreløpig har vi bare fått signaler om at ett boskip søker havn mellom Oslo og Kirkenes, sier tidligere UDI-topp Trygve Nordby, som nå er fagsjef i Oslo kommune innen flyktningekoordinering.

UDIs rammeavtale for "flotell" eller flytende boenheter er anslått til 50-100 millioner pluss moms over fire år. Tildelingskriteriet er i hovedsak laveste pris.

UDI har bedt om tilbud både på utleie samt utleie pluss drift av det såkalte flotellet som mottak.

Det skal inngås avtale med inntil ti leverandører fordelt på utleie og drift.

— Vi er nå i ferd med å se på de innkomne tilbudene i konkurransen for vurdere hva vi skal gå videre med. Vi har fått inn 27 tilbud i konkurransen. Tilbudene er åpnet, men de er ikke offentlige ennå, skriver seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i en e-post til Aftenbladet.

33 kommuner

Tilsammen 33 kommuner er av UDI bedt om å tilrettelegge for at kaiplass stilles til rådighet der hvor det er mulig, og at eventuelle søknader om drift og så videre blir behandlet så raskt som mulig. UDI ønsker tilbud som inkluderer senger og bevertningstilbud, drift, inkludert utgifter til leie av kaiplass, havneavgift, strøm, nødvendige sikkerhet og så videre.

Disse kommunene har fått henvendelsen om asylskip: Alta, Arendal, Bergen, Bodø, Bremanger, Drammen, Eigersund, Grimstad, Halden, Hammerfest, Kristiansund, Larvik, Mandal, Molde, Moss, Namsos, Narvik, Nordkapp, Oslo, Porsgrunn, Rana, Sandefjord, Sortland, Stavanger, Harstad, Kristiansand, Sandnes, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Vadsø og Ålesund.

Mangler 20.000 boliger

Til sammen kan det ifølge Raymond Johansen dreie seg om 3000-5000 mottaksplasser til Oslo.

— Vi er opptatt av at dette foregår på en god og forsvarlig måte, både for asylsøkerne og befolkningen, sier han.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen ønsker understreker at Oslo mangler 20.000 boliger. På bildet: Raymond Johansen (Ap), byrådsleder, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel og Marianne Borgen (SV), ordfører.

— Vi har mangel på 20.000 boliger. Vi vokser med Molde by hvert annet år. Vi vil gjerne se på ny former for å løse dette. For oss er det viktig med en kobling for utleie og flyktninger. Vi er helt avhengig av fleksible ordninger utover det som finnes på Finn.no, sier Johansen.

— Vi ser behovet for språkopplæring i mottak, og hvordan vi kan engasjere. Bruke avgåtte lærere og ressurser. Oslo har klart å rekruttere 3000 frivillige på svært kort tid. Vi må være villige til å bruke utradisjonelle metoder, ikke minst innen språkopplæring. Vi må også tenke nytt for å få folk raskt i arbeid, sier byrådslederen.

— Jeg tror også på muligheten for å styrke Arbeidstilsynet. Det er ingen tvil om at dette kan bidra til å sette press på vårt arbeidsmarked knyttet til arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Det må det på et tidlig tidspunkt være oppmerksomhet rundt, sier han.