Elden ut mot PST: – Forhåndsdømming

Advokat John Christian Elden reagerer på det han kaller PST sin forhåndsdømming av hans klient Zaniar Matapour.

Advokat John Christian Elden er oppnevnt som forsvarer for Zaniar Matapour, som er siktet for skytingen mot flere utesteder natt til lørdag.

Ved flere anledninger etter skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag, har PST koblet Zaniar Matapour (43) til et ekstremt islamistisk miljø. Han var tilknyttet et nettverk av radikaliserte islamister, sa fungerende PST-sjef Roger Berg til Aftenposten søndag.

I en tekstmelding til Aftenposten reagerer John Christian Elden på det han mener er PST sin forhåndsdømming av Matapour.

– Det er ganske spesiell forhåndsdømming fra PST i denne saken uten de legger frem noe som støtter påstandene hverken for Oslopolitiet eller forsvarerne, skriver han.

Når Elden blir spurt om Matapour har sagt noe om sine koblinger til disse miljøene, skriver han:

– Påstandene er umulig å forholde seg til når siktede samtidig har medieforbud og hverken kan få spørsmål eller gi svar etter politiets bestemmelse.

Varetektsfengslet

Mandag ble Matapour varetektsfengslet i fire uker. Det begrunnet retten med at de finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Matapour står bak drapene. Den tok imidlertid ikke stilling til om det er sannsynlighetsovervekt for at 43-åringen har begått terror.

I dag fremstår det som uavklart om det har vært en terrorhensikt bak handlingene, slik retten ser det.

Elden mente dette var en veldig god kjennelse, da han fikk den. Han begrunner det med at retten finner skjellig grunn til mistanke for drap, men ikke terrorhensikt ut fra bevisene i dag.

– Det er for tidlig å konkludere om det foreligger noe angrep mot pride eller skeive, utdypet han i en tekstmelding til Aftenposten.

Kan bli lagt inn

Matapour har nektet å stille til avhør. Han vil heller ikke bidra til å få sin psykiske helse utredet.

Lørdag ble det bestemt at han skulle under prejudisiell observasjon. Målet er å finne ut om Matapour var tilregnelig da han handlet. Også det har han nektet å bidra til. Etter en prejudisiell observasjon ønsker politiet en full observasjon. Det må gjøres av sakkyndige.

Torsdag skal det etter planen oppnevnes psykiatrisk sakkyndige, ifølge politiadvokat Børge Enoksen.

– Det gjenstår å se om de sakkyndige møter de samme utfordringene. I så fall åpner regelverket for at siktede kan observeres tvungent ved at han legges inn.