Oslo

Samferdselsministeren vil kutte i samferdselsprosjekter

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) krever kutt i store samferdselsprosjekter for å unngå bompengeøkning, men vil ikke røre milliardprosjektet E18.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier han ikke vil akseptere økte bompenger når avtaler om samferdselsprosjekter nå skal reforhandles. Han vil heller kutte i prosjektene.
  • Olav Eggesvik
    Journalist

Mandag varslet samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at han ikke vil akseptere noen økning i prisene i bomringene når staten skal inngå nye avtaler om samferdselsprosjekter.

– Bompengetakstene er på et nivå som er i overkant av det folk er villige til å betale. Det er ikke rimelig at man skal velte flere kostnader over på bilistene. Derfor må vi gjennomføre kostnadskutt i prosjektene i stedet, sier Dale.

Han håper også det kan bli mulig å senke bompengenivået i flere byer.

Omtrent samtidig som Samferdselsdepartementet sendte ut sin pressemelding, varslet Siv Jensen til VG at hun inviterer regjeringspartiene til et krisemøte om bompenger.

– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra folk om bompenger. Bombelastningen er blitt for høy. Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med partilederne i de fire regjeringspartiene, hvor vi skal sette oss ned og diskutere situasjonen og se hva vi kan gjøre, sa finansminister Siv Jensen.

Kan bli prisøkning allikevel

Men prisene i flere bomstasjoner kan likevel øke, selv om samferdselsministeren sier han ikke ønsker det.

I flere bompengeproposisjoner Stortinget har behandlet, ligger det inne en mulighet for å øke prisene dersom det viser seg at inntektene ikke er høye nok til å finansiere prosjektene de skal betale for. Det er som regel tillatt med en økning på 20 prosent. Disse står ved lag.

Det er i områder hvor det skal inngås nye avtaler eller avtalene skal reforhandles, at Dale nå varsler at regjeringen vil kreve en klausul som utelukker en økning i bomprisene dersom det ikke blir nok penger. Da får man heller kutte i prosjektene, mener han.

Det pågår nå forhandlinger om slike avtaler i Oslo, Bergen og Nord-Jæren, hvor staten reforhandler avtaler som allerede er inngått.

– I utgangspunktet har vi avtaler frem til 2023. Vi har lagt mer penger på bordet for å få til nye avtaler. Men da må vi også få til kostnadskutt når vi ikke har inntekter til å finansiere de tiltakene som ligger i pakkene, sier Dale.

  • Dette vil det koste å passere den nye bomringen i Oslo-området: For noen blir det billigere enn det var før

Vil ha billigere T-baneprosjekter

– Har du noen tanker om hvilke prosjekter som kan nedskaleres eller droppes?

– Jeg har flere tanker om det. Jeg er ikke sikker på om det er en god idé å ha arkitektkonkurranser på alle T-banestasjoner og bygge dyrere løsninger enn nødvendig. Jeg er heller ikke sikker på om det er nødvendig å bygge en ekspressykkelvei til 1,5 milliarder på Jæren når du kan bygge en god nok sykkelvei til en halv milliard, sier Dale.

Han fortsetter:

– Det er mange ting jeg kan mene noe om, men det skal jeg mene noe om i forhandlingsmøtene. Jeg har ikke forhåndskonkludert om hvilke prosjekter det er naturlig at vi ser på.

Ber om at E18-prosjekt droppes

I Oslo og Akershus blir de store samferdselsprosjektene finansiert gjennom Oslopakke 3. Den inneholder blant annet en ny T-banetunnel, Fornebubanen, ny E18 vest for Oslo og penger til et nytt signalanlegg for T-banen.

Det er denne avtalen mellom staten, Akershus og Oslo som bestemmer hvor bomstasjonene skal ligge, og hvor mye man skal ta betalt.

Før helgen ble det varslet at mindre biltrafikk og flere elbiler kan føre til at man mangler 1 milliard kroner til prosjektene som skal gjennomføres.

Dales varsel om at inntektssvikt må resultere i kutt i prosjekter, mottas med takk av motstandere av ny E18 mellom Lysaker og Asker.

– Jeg forventer at Dale legger hele prosjektet i fryseboksen, og at dette skjer raskt, sier Arild Hermstad (MDG).

Han er fungerende samferdselsbyråd i Oslo og sitter dermed i styringsgruppen for Oslopakke 3. Å bygge ut E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta ligger inne i avtalen.

Dale avviser at det er aktuelt å gjøre noe med veiprosjektet.

– Det står jeg fast ved. Den har vært planlagt lenge, sier Dale.

– Et sikkert vårtegn at Frp har panikk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Dales utspill er et tegn på panikk.

– Det er et sikkert vårtegn at Frp nå har litt panikk. De har hatt samferdselsministeren i seks år. På den tiden har bompengeinntektene økt fra 8 til 13 milliarder, og antallet bomstasjoner økt fra 170 til 309, sier han.

Byrådslederen avviser at det er aktuelt å øke satsene i bomringen og viser til at Oslo kommune bidrar med 6,4 milliarder kroner gjennom billettinntekter og tilskudd.

– Jeg er enig i at bompengebelastningen er stor nok og leser det som at regjeringen kan være villig til å finansiere mer av de store investeringene over statskassen.

– Dale sier at regjeringen ikke er villige til det?

– De har gitt skatteletter på 25 milliarder kroner de siste årene, og de har gått til dem som har mest fra før av. De er ikke villig til å gjøre noe med bompengene og den belastningen det er for vanlige folk.

Les mer om

  1. Bompenger
  2. Oslopakke 3
  3. E18
  4. Jon Georg Dale
  5. Raymond Johansen