Oslo

Tunnelulykken på Filipstad er på vei mot rettssalen

Det ligger an til rettssak etter tunnelulykken på Filipstad. Statsadvokaten godtar ikke at Bane Nor ikke erkjenner straffskyld i saken.

Like ved ulykkesstedet var det et hull i gjerdet mot jernbanetunnelen. Det befant seg også en innretning som kunne brukes som stige for å komme seg over gjerdet.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Det er statsadvokat Kristin Natasha Røhne som har saken om tunnelulykken på Filipstad hos Oslo statsadvokatembeter. Arkivfoto.

Den 24. februar i fjor mistet 15 år gamle Even Warsla Meen livet i en tunnelulykken på Filipstad i Oslo.

Sammen med to venner hadde han tatt seg over et gjerde som ikke var i orden, og inn i en jernbanetunnel rett ved en fritidsklubb ved Ruseløkka skole. Her sto det et tog. De tre ungdommene klatret opp på dette og kom i kontakt med en høyspentledning.

Meen døde av skadene han pådro seg. De to andre ble kritisk skadet.

Den 4. mars ila Oslo statsadvokatembeter Bane Nor et forelegg på 10 millioner kroner for overtredelse av jernbaneloven. De begrunnet forelegget ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

Bane Nor godtok deler av boten men nektet straffskyld. Nå har statsadvokat Kristin Natasha Røhne oversendt saken i sin helhet til pådømmelse videre i rettssystemet.

Konsernsjef i Bane Nor, Vibeke Aarnes (t.v.) og FAU-leder ved Ruseløkka skole, Sigrid Moldestad møtte pressen i mai 2019 da Bane Nors egenrapport om ulykken ved Filipstad ble offentliggjort.

Er i dialog med familien om erstatning

Slik kommenterer Bane Nor den siste utviklingen i saken:

– Filipstad er en tragisk ulykke og Bane Nor vil igjen uttrykke dyp medfølelse overfor de etterlatte og de skadede. At saken i sin helhet er oversendt til pådømmelse forholder vi oss selvsagt til. Vi forbereder oss nå på videre behandling, sier Nina Aasmundsen, leder for ekstern kommunikasjon.

– Når det gjelder erstatningssaken er det opprettet kontakt med de pårørende og skadede, og den dialogen fortsetter, sier Aasmundsen til Aftenposten.

Aftenposten har via Oslo statsadvokatembeter tirsdag gjort gjentatte henvendelser til statsdvokat Røhne, uten å oppnå kontakt.

Les også

Havarikommisjon kritiserer sikkerhetsbrudd etter at 15-åring omkom i strømulykke

«Enkelt å ta seg inn i tunnelen»

I kjennelsen fra 4. mars fra Oslo statsadvokatembeter ble det pekt på at det var enkelt å ta seg inn i jernbanetunnelen på Filipstad. Det var ikke vakthold, alarm eller overvåking på stedet. Tunnelen var heller ikke avstengt med port, og var uten belysning.

Bane Nor vedtok deler av forelegget, men erkjente ikke straffskyld.

– Vi skal ta ansvar for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer igjen, både på Filipstad og lignende områder, uttalte konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Like ved ulykkesstedet var det et hull i gjerdet mot jernbanetunnelen. Det befant seg også en innretning som kunne brukes som stige for å komme seg over gjerdet.

Han forklarte til NTB at Bane Nor var enig med påtalemyndigheten i at mangler ved tilsyn og vedlikehold, som også hadde kommet frem i selskapets egne undersøkelser, kunne være en del av årsaken til ulykkens fatale utfall.

– Men ungdommenes valg og handlinger står dessverre også helt sentralt i denne saken, sa Frimannslund, som mente at dette ikke var tillagt nok vekt i forelegget fra statsadvokaten.

Even Warsla Meen, som mistet livet i tunnelulykken på Filipstad ble bisatt fra Frogner kirke i mars i fjor.

I Bane Nors interne ulykkesrapport fra mai i fjor ble det anbefalt å sette i verk 11 tiltak for å unngå lignende ulykker.

For det første ble det påpekt at det var viktig med en tettere dialog med naboer til slike steder.

Ikke minst ble det også understreket at det bør være enklere rutiner for reparasjoner av gjerder og lignende, og det bør vurderes «klippesikre og klatrevanskelige gjerder» i særlig utsatte områder.

Les også

  1. Bane Nor får bot på 10 millioner kroner etter Filipstad-ulykken

Les mer om

  1. Filipstad