Oslo

Anbefaler eierne å rive Galleri Oslo. I slutten av juni tar de en beslutning.

Er det mulig å rive Galleri Oslo og bygge noe helt annet? Ja, mener en arbeidsgruppe som har sett på alternativene. De kommer med en klar anbefaling.

Dette er forslaget fra arkitektfirmaet A-lab, som en arbeidsgruppe foreslår at skal ligge til grunn hvis det startes en full reguleringsprosess for Galleri Oslo-eiendommen.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

En arbeidsgruppe har de siste månedene, på oppdrag fra eierne, sett på mulighetene. Fem ulike skisser til hva som kan bygges i stedet, ble lagt på bordet i vinter.

Mandag ble konklusjonen presentert for de ulike eierne.

Les hele saken med abonnement