Oslo

Det nye Regjeringskvartalet får kontrollsenter utenfor byen

Når det nye Regjeringskvartalet står ferdig i Oslo sentrum, vil alt av post og varer til departementene bli sortert i et nytt kontrollsenter utenfor byen.

Statsbygg har startet jakten på egnede tomter for et kontrollsenter for alt av innkomne varer til det nye regjeringskvartalet.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Hvert år blir det levert tonnevis med post og varer til Regjeringskvartalet. I dag blir alt sortert og gjennomgått i varemottaket i kjelleren på R5 i Akersgata, mens all varetransport blir kontrollert i Munchs gate.

– DSS registrerer cirka 40.000 kolli inn i varemottaket pr. år. I tillegg kommer post, matvarer, aviser, møbler og bygningsmateriell, sier Margot Vågdal, presseansvarlig i departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Les også

Statsbygg om statsministerens flytting fra Høyblokken: – Vi var ikke kjent med beslutningen.

Det blir det slutt på når det nye Regjeringskvartalet står ferdig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppgave å etablere et eksternt kontrollsenter for post, varer og næring utenfor sentrum av Oslo.

– Dette handler i stor grad om sikkerhet. Samtidig handler det også litt om arealbruken i det nye Regjeringskvartalet, sier samfunnskontaktleder Tore Kildal i Statsbygg.

Alt av post og varer vil bli kontrollert i god før det når det nye Regjeringskvartalet. Slik er det ikke i dag.

Egne biler

Statsbygg har nå startet jakten på egnede tomter. Senteret skal lokaliseres i nordøstkorridoren eller sørkorridoren fra Oslo sentrum, maks 30 minutters kjøreavstand til sentrum utenfor rushtid.

Planen er at all post og alle varer, unntatt matvarer, skal leveres til dette kontrollsenteret. Her vil det bli sortert og sikkerhetssjekket, før det blir kjørt med egne biler til det nye Regjeringskvartalet.

– Ved at bilene er kontrollert og klarert på forhånd ved det nye kontrollsenteret, vil innpasseringen ved sikkerhetssonen gå raskere, sier Kildal.

Les også

Fylkesmannen skal avgjøre riving av den omstridte Y-blokken

En av årsakene til at det skal etableres et kontrollsenter utenfor bykjernen, er at det planlegges en sikkerhetssone rundt det nye Regjeringskvartalet som gående og syklende fritt kan passere gjennom. Derimot må alle kjøretøy være autorisert for å kunne passere.

– Det er dermed praktisk å legge et post- og varemottak utenfor denne sikkerhetssonen, slik kan kontrollen kan foregå på senteret og ikke i gatene, sier Kildal.

Samme bemanning

Det planlagte bygget vil bli på opp mot 5000 kvadratmeter og skal være operativt fra 2024/2025.

– Senteret skal ha en egen kjøretøypark for frakt av ferdigkontrollert post og annet gods. Disse bilene vil også bli stasjonert her, sier Kildal.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) til å oppgi hvor mange ansatte det planlagte kontrollsenteret vil få.

– Det er litt vanskelig å svare på, det er litt avhengig av hva slags funksjoner som kan bli lagt dit i tillegg.

– Hvor høye sikkerhetskrav vil det nye kontrollsenteret bli underlagt?

– Dette kan vi ikke svare på av sikkerhetsmessige årsaker, sier Kildal.

Les mer om

  1. Byplanlegging
  2. Statsbygg
  3. Byutvikling
  4. Sikkerhet