Viken stiller E18-ultimatum. Det setter regjeringen i bompenge-skvis.

Det rødgrønne flertallet både i Viken og i Oslo sier nei til kapasitetsutvidelse på E18. Det kan gi lavere bompengeinntekter enn planlagt – hvis regjeringen går med på det.

De nye rødgrønne flertallet i Viken presenterte plattformen sin på Skårer Gård Lørenskog tirsdag. Fra venstre: Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Tonje Brenna (Ap), Kristoffer Robin Haug (MDG) og Camilla Sørensen Eidsvold (SV). Viken opprettes 1. januar 2020 når fylkene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen.

Da flertallet av Ap, Sp, MDG og SV i det nye storfylket Viken tirsdag la frem sin felles plattform, slapp de en samferdselspolitisk bombe: De truer med å trekke den økonomiske garantien på 15 milliarder kroner som fylkestinget i Akershus i fjor ga til finansieringen av nye E18.

«Det skisserte bompengeopplegget for E18 som har vært på høring fra Statens vegvesen er i strid med lokal enighet i Oslopakke 3, fordi regjeringen vil utvide antall felt inn mot Oslo», slår plattformen fast.

Les hele saken med abonnement