Oslo

Skolebyråden utfordrer regjeringen til å avlyse alle eksamener for vgs-elever.

Eksamen er unødig ressursbruk nå, mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo. Hun vil heller prioritere ordinær undervisning for avgangselevene og eksamen for privatistene.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil la avgangselevenes skolegang helt frem til sommeren telle som vurderingsgrunnlag fremfor at standpunktkarakterer settes i mai. Men da må alle eksamener avlyses først.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

SISTE: Etter at denne artikkelen ble publisert ble det klart at regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses i vår. Privatisteksamener går som planlagt.

På Oslo-byrådets pressekonferanse fredag 17. april kom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) med to direkte utfordringer til regjeringen:

– Avlys muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen i videregående slik at fylkene og skolene kan prioritere ressurser og kapasitet til forsvarlig standpunktvurdering og gjennomføring av privatisteksamener.

– Prioritér 10. trinn og 3. klasse på vgs. for raskest mulig oppstart når den tid kommer. Dette er nødvendig for å sikre tid til en god sluttvurdering og en god avslutning på skoletiden, sa skolebyråden også.

Hun mener at disse må prioriteres for å komme i gang igjen med ordinær klasseromsundervisning.

Mens det fortsatt er stengt i Norge, åpner Danmark til sammenligning gymnasene for avgangselevene denne uken.

Les også

«Femteklassinger trenger også åpne skoler», skriver politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim

Avlyste skriftlig eksamen

Allerede i slutten av mars valgte regjeringen å avlyse alle skriftlige eksamener samtidig som skolene ble stengt.

Hvis de muntlige og praktiske skal gjennomføres, må standpunktkarakterene settes allerede i midten av mai, før eksamenstrekket gjøres.

Ved å droppe eksamener, både forberedelser og gjennomføring, blir det mer tid til vanlig skole for å gi et skikkelig grunnlag til å sette karakterer, er begrunnelsen til Thorkildsen. Hun får støtte av Utdanningsetaten i vurderingene.

– De understreker blant annet at det er nødvendig for å sikre en riktig og rettferdig vurdering av avgangselever, og det må også regjeringen gi oss anledning til, sa skolebyråden.

Les også

Elevene gleder seg til å møte igjen resten av klassen om en uke. Men hver klasse må deles i grupper, med maks 15 elever i hver.

Vil heller bruke ressurser på privatistene

Overfor Aftenposten begrunner hun byrådets standpunkt med at eksamenskarakterene utgjør en svært liten del av elevenes vitnemål, og det er bare en begrenset del av elevenes kompetanse som testes gjennom en eksamen.

Samtidig argumenterer hun for at det i dagens situasjon er riktig å prioritere gjennomføring av privatisteksamener.

Dette er elever som for eksempel tar opp igjen fag fra videregående for å forbedre karakterene, eller de tar fag de mangler for å komme inn på et bestemt studium.

Les også

Aftenposten mener: «Fakta, ikke frykt, må styre gjenåpning av skoler og barnehager»

Ber privatister forberede seg

Guri Melby (V), kunnskapsminister

Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarer at privatistene har høy prioritet.

«Målet vårt er at alle skal få tatt eksamen. En nasjonal koordineringsgruppe jobber nå for å se på hvordan privatisteksamen kan gjennomføres i hele landet. Det er fortsatt noen avklaringer som gjenstår», skriver hun i en e-post.

«En del av de planlagte eksamenene i april er utsatt, men jeg ber alle privatister som er satt opp med eksamen i mai, om å forberede seg som om eksamen skal gå på den planlagt datoen. Det kan bli ytterligere utsettelser, men det er viktig at de forbereder seg», skriver ministeren.

Les også

Island nektet å stenge skoler og barnehager på grunn av koronakrisen. Slik løste de det.

Vil ikke avlyse eksamen for avgangslever

Melby sier videre at de er i dialog med fylkeskommunene om gjennomføring av eksamen i den videregående skolen og hva som kreves for å få det til, men at det er for tidlig å presentere detaljer.

«Jeg har forståelse for at det er mange avgangselever som vil tilbake til klasserommet. Det er også mange elever som vil ha godt av det både faglig og sosialt. Jeg synes Oslo kommune kommer med en god utfordring som stemmer godt overens med målet til regjeringen. Nemlig at alle elever skal tilbake til skolene igjen før sommeren», skriver hun.

«Hvilke trinn og hvor mange som skal være del av den neste puljen, er for tidlig å si noe konkret om akkurat nå», skriver hun.


Etter at artikkelen ble publisert tirsdag morgen, har det blitt klart at alle avgangseksamener blir avlyst.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grundig standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Eksamen
  3. Koronaviruset
  4. Byrådet (Oslo)
  5. Skole og utdanning