Renovasjonsetaten lovet henting hos dem som klaget, men hadde liten tro på egne løfter

Kommunen skrev at alle som klager skal få hentet papiravfallet i løpet av tre dager, men de har liten tro på at det vil skje. Det viser e-poster Aftenposten har fått innsyn i.

Slik så det ut i søppelcontaineren til et borettslag på Skøyen 16. januar i år.

Det er fortsatt problemer med søppelhentingen i Oslo. Men i en pressemelding 9. januar, bedyrer renovasjonsetaten bedring.

Alle som har klaget på manglende henting av restavfall, skal få hjelp i løpet av én dag.

De som har klaget på papirhentingen, skal få hjelp innen tre dager.

Utad viser Renovasjonsetaten til at det går stadig bedre og ikke er snakk om noe kaos. Internt i kommunen skriver de imidlertid at det er lite sannsynlig at «serviceerklæringen» kan oppfylles.

I pressemeldingen er tidligere direktør Pål Sommernes sitert på følgende:

« – Fra 1. januar gjelder Renovasjonsetatens serviceerklæring. Dette innebærer at mat-, rest- og plastavfall skal hentes senest dagen etter registrert klage. Papiravfall skal hentes senest 3 virkedager etter registrert klage.»

Under er klagene som har kommet inn fra oktober til 10. januar.

Lite sannsynlig at den blir overholdt

En uke tidligere har direktøren svart på en rekke spørsmål fra samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Allerede da skriver etaten at de mener det er lite sannsynlig at serviceerklæringen de trekker frem i pressemeldingen vil bli overholdt.

« ... Renovasjonsetaten vurderer det som lite sannsynlig at Veireno AS klarer å overholde serviceerklæringen 100 %, særlig på papirinnsamlingen.»

De skriver videre at kontroller i uke 51 og 52 viser «mange avvik» på fristene.

At etaten skriver avfall nå skal hentes én eller tre dager etter en klage, må ikke oppfattes som en garanti.

De påpeker derfor at det er viktig å «gjenta budskapet om at dette er en serviceerklæring og ikke en garanti.»

– Serviceerklæring, ikke garanti

Aftenposten har sendt følgende spørsmål til Renovasjonsetatens kommunikasjonsavdeling:

– Hvorfor trekker etaten frem en serviceerklæring dere mener det er lite sannsynlig vil bli overholdt?

Svaret kommer fra Elisabeth Marie Vollan, fagansvarlig for kommunikasjon, og kan leses i sin helhet:

«Det forekommer avvik knyttet til klageeffektuering i alle innsamlingskontrakter, uavhengig av hvem som har hatt oppdraget. Det at serviceerklæringen ikke overholdes 100 prosent til enhver tid, er ikke noe som har oppstått etter 3. oktober 2016.

For Veirenos del, er det primært i papirinnsamlingen at det kan forekomme avvik knyttet til fristene i serviceerklæringen. At det forekommer enkelte avvik i klagehåndteringen er imidlertid ikke det samme som at serviceerklæringen ikke overholdes i det hele tatt.

Den store majoriteten av Oslos 650.000 innbyggere opplever nå at klagene blir effektuert i henhold til serviceerklæringen. Det er selvsagt sterkt beklagelig at noen kunder opplever at serviceerklæringen ikke etterleves, og vi har stor forståelse for at dette oppleves som uakseptabelt. Avvik følges da også opp med sanksjoner.

Det er likevel viktig å gjenta budskapet vi har formidlet til byrådsavdelingen, som også står i e-posten du har fått innsyn i, at «det er en serviceerklæring og ikke en garanti.»