18 års fengsel for ti år gammelt drap

Lagmannsretten setter ned straffen for 36-åringen som er dømt for et ti år gammelt drap. Den andre tiltalte i samme sak er frifunnet.

Krimteknikere jobbet på åstedet få timer etter drapet i mars 2008. Nå er en 36-åring dømt til 18 års fengsel i Borgarting lagmannsrett. Hans medtiltalte 34-åring er frikjent.

Natt til mandag 24. mars 2008 ble en mann i 20-årene drept med tre skudd på Johan Sverdrups plass på Torshov i Oslo. I tillegg ble en annen mann forsøkt drept, men slapp unna med minimale skader.

To jevnaldrende menn kom raskt i politiets søkelys for drapet. En av disse meldte seg for politiet allerede dagen etter, mens den andre valgte å rømme fra Norge. Våren 2016 ble rømlingen, som nå er 36 år gammel, pågrepet i Tyskland. Han ble levert til Norge etter få dager.

I mellomtiden hadde den andre siktede flyttet til utlandet. I fjor ble han utlevert fra Kenya.

Tidligere i år ble 36-åringen dømt til fengsel i 19 år i Oslo tingrett. Hans medtiltalte, som nå er 34 år gammel, ble frikjent. Nå har Borgarting lagmannsrett kommet frem til at riktig straff for drapet skal være 18 år. Også lagmannsretten har frikjent 34-åringen.

«Lagmannsretten anser en straff av fengsel i overkant av 15 år som et passende utgangspunkt for drapet i den foreliggende saken. Selv om det ikke er bevismessig dekning for at drapet var planlagt i lang tid, slik tingretten la til grunn, hadde drapet preg av å være en ren henrettelse begått i en offentlig park i et boligområde», heter det i dommen.

Dommen mot 36-åringen gjelder også et drapsforsøk og oppbevaring av en pistol.

Falskt nachspiel

Ut fra bevisførselen er rettens flertall overbevist om at 34-åringen etter avtale med drapsmannen inviterte offeret på et fiktivt nachspiel for å få ham til åstedet.

«Lagmannsrettens flertall finner det bevist at NN og XX i løpet av kvelden planla å møte ZZ for en form for oppgjør. De planla sammen å lokke ZZ med et fiktivt nachspiel for å få ham til parken på Torshov, heter det i dommen.

Offeret kom til stedet i følge med to andre menn. Alle de involverte har somalisk bakgrunn.

I mellomtiden hadde 36-åringen gjemt seg. Plutselig dukker han opp med en pistol, og skyter offeret tre ganger. 24-åringen blir truffet i lungene og hjertet og dør på stedet etter kort tid.

En av mennene som kom til stedet med offeret, blir også beskutt, men slipper unna med minimale skader.

Reddet av mindretallet

I 2016 ble 36-åringen pågrepet i Tyskland og utlevert til Norge. Han har både i tingretten og lagmannsretten erkjent straffansvar for forsettlig å ha drept 24-åringen.

Både tingretten og flertallet i lagmannsretten mener at drapet var overlagt.

Når det gjelder den andre tiltalte som er frikjent, mener et flertall bestående av fire meddommere at han må dømmes. Rettens mindretall, som består av begge fagdommerne og en meddommer, mener de at han må frikjennes.

Minst fem av syv dommere må si ja til domfellelse i en slik sak. Dermed er 34-åringen frikjent også i lagmannsretten.