Oslo

Store skader etter at tre falt mot bygård på Fagerborg

Det er store materialle skader på en bygård i Hertzbergs gate på Fagerborg etter at et tre ramlet inn i den, melder Oslo-politiet.

Foto: Martin Grüner Larsen

  • og NTB
  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

Det er foreløpig uklart om noen personer er kommet til skade.

– Det er et stort tre som har rast over en bygård, og akkurat nå er det en veranda som holder på å falle ned fra bygningen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 17.30. Gården som er rammet, inneholder 13 leiligheter, og det er 22 beboere registrert på adressen i Hertzbergs gate på Fagerborg.

– Vi har ingen meldinger om at noen er kommet til skade. Brannvesenet søker gjennom bygården, sier operasjonslederen.

I 2005 ble asken registrert med en diameter på 140 cm. Treets stamme er oval, men en diameter av denne størrelsen vil gi en omkrets på cirka 440 cm for en sirkel. Foto: Signe Dons

«Viktig» tre, ifølge Miljødirektoratet

Det er en gammel, stor ask som har veltet. Treet ble i 2005 oppført i Miljødirektoratets Naturbase med status «viktig» og en størrelse på «ca. 140 cm i diameter nederst, ca. 100x140 cm i brysthøyde (oval), og som deler seg i to 2 m oppe».

– Store, gamle trær er potensielt viktige leveområder for en rekke sjeldne og truete arter av sopp, lav, moser og insekter. Treet bør pleies på en måte som gjør at det lever så lenge som mulig. Røttene må ikke skades ved eventuelle gravearbeider, heter det i oppføringen.

En beboer i gården forteller Aftenpostens fotograf på stedet at treet, målt i kubikkmeter, er Oslos største vest for Akerselva.

Bildene viser det som ser ut som omfattende råte i stammen.

Treet er råttent inni, men ser friskt ut utenpå. Foto: Signe Dons

– Skal føres tilsyn hvert år

Tørres Rasmussen er arborist i kommunen, og kjenner til dette treet.

– Det er omfattet av en fast kontrakt vi har med Vaktmesterkompaniet. Ifølge kontrakten skal trærne gjennomgås hvert annet år, døde og tørre greiner skal fjernes og tilstrekkelig høyde over vei skal opprettholdes slik at biler kommer frem. I tillegg er det et årlig tilsyn hvor de ser etter svekkelser i treet.

Rasmussen har sett bilder av stammen, og slår fast at det er råte og hulrom i trestammen.

– Det er det ingen tvil om. Men skjult råte er vanskelig å se. Det er viktig å huske at det bare er de ytterste få centimeterne i trær som er levende, kjernen er død og hjelper til med å holde treet oppe. Dette er et svekket tre, det er lett å se nå når det har brekket. Men svekkede trær kan se friske og fine ut utenpå. Forankringsrøttene kan være gravd over eller kappet av på et eller annet vis. Så kan det gå mange år før det brekker, sier Rasmussen til Aftenposten.

Brannvesenet jobber på stedet med å fjerne det store, gamle asketreet. Foto: Signe Dons

Arborist med taushetsplikt

Olve Lundetræ, avdelingsleder for trepleieavdelingen i Vaktmesterkompaniet og flere ganger norgesmester i treklatring, er på åstedet når Aftenposten får tak i ham på telefon.

Han kan imidlertid ikke ta bladet fra munnen når det gjelder kommunens trær uten klarering med oppdragsgiver Oslo kommune.

– Kan ikke si noe om årsaken

Presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaaten i Oslo kommune opplyser at personell er på vei til stedet for å sikre og rydde stedet.

– Hvordan følger Bymiljøetaten med på de gamle trærne og sikrer mot denne typen hendelser?

– Vi har et skjøtselsprogram for alle trærne i byen som vi har ansvar for, men vi kan ikke si noe om årsaken til fallet før vi har fått undersøkt treet, opplyser Olsen i en SMS til Aftenposten.

Ifølge politiet vil Bymiljøetaten i Oslo allerede fredag undersøke andre tilsvarende trær for å finne ut om de står i fare for å falle.

Les mer om

  1. Bymiljøetaten