Oslo

Oslo før: Gamlebyens Tenerife

I to år bød Vannspeilet oslofolk et yrende badeliv, og området i Gamlebyens Middelalderpark fikk raskt tilnavnet «Tenerife». Foto: Leif Gjerland

Knallsolen skaper sommertrengsel for Sørengas badegjester. Men bare et langt steinkast unna ble Vannspeilet et romslig badeeldorado og kalt «Tenerife» for snaut 20 år siden.

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Da handelen med utlandet økte i middelalderen, måtte stadig flere varer lastes om for å skipes ut, og den sentrale havnen i Oslo ga grunnlaget for at det vokste frem en by her.

Etter at byen ble fraflyttet og lagt under jord på 1600-tallet, ble det første Oslo dekket av jernbanespor og stadig bredere veier som til slutt gjorde det fullstendig umulig å forstå at det egentlig lå en gammel by her. Oslo ble et Nordens Pompeii.

Og etter å ha gjort tjeneste både som trelasttomt og gartneri, ble den gamle strandlinjen anno 1990 brukt til togoppstilling med jernbanespor kloss inntil Mariakirkens ruiner.

Folk kastet seg uti

På 1980-tallet kom imidlertid de første ideene frem om å gjenskape den opprinnelige havnebyens livsviktige strandlinje, og tanken om et vannspeil ble født. I tillegg til å skulle angi hvor havneområdet hadde ligget da Oslo vokste frem som en liten handelsby, skulle Vannspeilet danne en visuell buffer mot veianlegget og den moderne byen bortenfor.

Og bare 20 år senere sto Vannspeilet ferdig. Solen strålte, oslofolk kastet seg uti
vannet, og Gamlebyen jublet. Med ett hadde bydelen fått et nytt friluftsbad i sin midte!

I pur glede over et nytt sentralt badeeldorado kom tilnavnet «Tenerife» rekende på en fjøl, slik gode tilnavn har det med å gjøre.

Etter varme og solrike somre, kom kalde og advarende vintre. Foto: Leif Gjerland

Advarte mot bading

Etter bare to år advarte imidlertid bydelsoverlegen mot bading. Bakterieinnholdet i vannet var uakseptabelt, og renseanlegget var ikke dimensjonert for badeliv. Siden da har Middelalderparken kun blitt brukt som et hyggelig sted å sole seg for kjennere av området. Det er fortsatt både lovlig og fullt mulig å gå inn nederst i Bispegata og følge middelalderbyens gjenskapte strandlinje frem til Mariakirkens flotte ruiner.

Det er dog håp om at Tenerife kan gjenoppstå. Det er foreslått at det bygges et
bedre renseanlegg i fremtiden.

Først og fremst skulle Vannspeilet angi hvor land møtte vann i det første Oslo, da byen vokste frem som en liten havneby for drøyt 1000 år siden. Foto: Leif Gjerland

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Sørenga
  3. Oslo