Dette koster 13.000 kroner centimeteren

Det er ikke bare fjord og fjell som gjør det dyrt å bygge vei i Norge. Det som sannsynligvis er landets dyreste veistubb ligger så midt i Oslo som det er mulig å komme.

925 millioner. Det er prislappen for Oslos nye paradegate – den 700 meter lange og 43,2 meter brede gatestubben Dronning Eufemias gate i Bjørvika. Det gir en meterpris på 1,32 millioner – eller 13.000 pr. centimeter.

— Generelt så er byprosjekter dyre. Som regel er det sånn at jo mer urbant et utbyggingsområde er, jo flere kostbare hensyn og tilpasninger må vi ta når vi bygger, sier avdelingsdirektør Randi Hernes i Statens vegvesen.

Om Dronning Eufemias gate er den aller dyreste i landet, kan hun ikke si med 100 prosent sikkerhet.

— Det kan hende. Det er et spørsmål om hvordan en velger å regne. Det kan tenkes at det er andre, korte strekninger som har vært like dyre. Uansett, det er ingen tvil om at Dronning Eufemias gate er et kostbart prosjekt, sier hun.

Slik skal landets aller dyreste veistubb ta seg ut når den, og omgivelsen, står fiks ferdig.

Norges bredeste?

Om Dronning Eufemias gate er kort, så er den til gjengjeld svært bred. Kanskje landets bredeste.

— En bred firefelts vei er bare halvparten så bred som Dronning Eufemias gate, sier Hernes.

Totalt bruker Statens vegvesen 7,3 milliarder kroner på sitt E18-prosjekt i Bjørvika. I tillegget til paradegaten består det blant annet av senketunnelen, Nordenga bro, Kong Håkon 5s gate, Bispegata og enda litt til.

Dronning Eufemias gates andel av totalen er altså beregnet til å utgjøre 925 millioner, eller 1,32 millioner pr. løpemeter.

Til sammenligning koster Hardangerbroen «bare» 575.000 pr. løpemeter. Sistnevnte er en veibit på 4580 meter som går gjennom fjell og over fjord – norsk vei i et nøtteskall. Det består av 1380 meter bro (1310 meter brospenn), 2400 meter tunnel, 800 meter vei i dagen og 900 meter gang og sykkelvei. Tilsammen koster alt dette 2632 mill kr. Per meter er prisen godt under halvparten av hva det koster å bygge Dronning Eufemias gate.

Hardangerbroen er både flott og dyr der den troner mellom fjord og fjell, men meterprisen er under halvparten av hva den blir for Dronning Eufemias gate i Oslo sentrum.

Arkeologi og leire

En firefeltsvei med planskilte kryss koster hos Statens vegvesen i gjennomsnitt 140.000-230.000 kroner pr. meter.

Men tallet varierer veldig. Firefelteren Bommestad–Sky, som er en del av E18-prosjektet gjennom Vestfold, vil ifølge prognosen ha kostet 642.000 kr pr. meter når den står ferdig i 2017. Strekningen og inkluderer ny bro over Farrisvannet og to tunneler.

— Men hvorfor blir Dronning Eufemias gate så mye dyrere?

— Det er et helt spesielt prosjekt med flere spesielle og fordyrende elementer. For det første fordi den i realiteten ikke er en gate, men på grunn av de vanskelige grunnforholdene, en bro. Hele gaten hviler på 1100 pæler - 43000 løpemeter med pæler - som er slått gjennom gjørme, fylling og sjøbunn ned til solid fjell. Den er altså bygget som en bro som ligger på bakken, forklarer Eystein Hanssen i Statens vegvesen.

I prisen på den 43,2 meter brede paradegaten ligger også utgifter til å ivareta historien - både i form av arkeologiske utgravninger, og i form av hensynene man har måttet ta til fremdrift og valg av byggemetoder, trikketraseen, beplantning, grensesnitt mot og tilpasning til alle bygninger i Bjørvika og mye annet stort og smått.

Og slikt er mye dyrere enn å forholde seg til enn vill og vanskelig natur i Distrikts-Norge.