Dette bygget har du aldri sett maken til i Oslo

Rett ved Vålerengas nye stadion på Valle bygges Norges største næringsbygg i massivtre.

Midt innimellom massive stål- og betongkonstruksjoner vil Valle Wood skille seg ut på grunn av sin trekonstruksjon når kontorbygget står ferdig i høst.

Når du kommer kjørende E6 forbi Helsfyr i Oslo, vil du vanskelig kunne unngå bygget som reiser seg rett ved Intility Arena på Valle. Her er den svenske entreprenørgiganten NCC i gang med å bygge Valle Wood, et 6700 kvadratmeter stort kontorbygg på syv etasjer.

Når det står ferdig i høst blir det Norges største næringsbygg i massivtre.

– Ideen kom i forbindelse med en workshop hvor vi skulle se på ulike løsninger for å kunne fornye byggebransjen og skape nye bærekraftige løsninger. Samtidig passer et slikt bygg i massivt tre godt i utviklingen av hele Valle-området, sier Christian Hvass, utviklingssjef hos NCC Property Development.

Det nye Valle Wood får en brunoransje farge når det står ferdig i høst.

Han legger ikke skjul på at Valle Wood skal bli et signalbygg når det står ferdig. Både ut- og innvendig vil det bli godt synlig at bygget er laget i tre.

– Det blir på mange måter et nøkkelbygg for utviklingen på Valle. Selv om det med sine syv etasjer blir et mindre bygg enn de andre kontorbyggene på området, vil det bli godt synlig, sier Hvass.

Mange fordeler

Fordelene er mange ved å bygge i massivtre. Tre er generelt et lett konstruksjonsmateriale, det har et lavt CO₂-avtrykk, det bidrar til et stabilt luftfuktighetsnivå innendørs, bedre helse for de ansatte, og det kreves mindre energi for oppvarming og kjøling.

Kontrastene mellom trebygget og betongkonstruksjonene i Intility Arena på Valle er godt synlig.

– Da vi tok valget, kom vi frem til at det ville bli fem prosent dyrere enn tilsvarende bygg i stål eller betong. Det er ikke treverket i seg selv som er dyrt, men det er alle utredninger som må til for å få lov til å gjøre det, sier Hvass.

Men der kostnadene er større, er det innsparinger hente på blant oppvarming og klima.

Stadig flere begynner å se fordelen med å bygge større i tre. Inntil nå har «Treet», et 51 meter høyt og 14 etasjers høyt bygg ved Puddefjorden i Bergen vært regnet som verdens høyeste trehus.

Denne rekorden blir imidlertid grundig slått når Mjøstårnet i Brumunddal, med sine 81 meter og 18 etasjer, står ferdig i desember i 2018.

Steinar Kjus, prosjektleder for Valle Wood i NCC Building mener byggebransjen de siste årene har tilegnet seg mye god kompetanse på bygg i massivt tre.

Byggearbeidene står stille i påsken, men starter opp igjen allerede neste uke.

– Hvorfor det ikke er bygget mer tidligere, er vanskelig å si. Det kan vel ha noe med at byggebransjen generelt har vært litt konservativ. Det skal mye til å overbevise en tung bransje om andre metoder enn det som er blitt benyttet i mange år, sier han.

Valle Wood bygges med en kombinasjon av gran og furu. Limtresøyler og bjelker er norskprodusert, mens alt av massive vegger og dekkeelementene på 7,5 meter er hentet fra en østerriksk leverandør. Selv heissjaktene og trappene mellom etasjene bygges i tre.

Limtredragerne som brukes i Valle Wood er levert fra Moelven.

Liten forskjell fra stål eller betong

Kjus mener det rent byggteknisk ikke er så stor forskjell på bygg i tre kontra stål eller betong. En av forskjellene er antall skruer som brukes. Bare i gulvene går det med over 25.000.

– Det er blant annet litt mer utfordrende med tanke på å ivareta brannsikkerheten, sier han. Derfor vil alle innvendige sjakter og overflater som ikke synes, bli kledd i ubrennbare gipsplater.

Trekonstruksjonen blir lett synlig også inne i det nye kontorbygget

Valle Wood har allerede høstet mye oppmerksomhet. Nylig var bygget oppslag i Holzbauaustria, det største arkitekturmagasinet i Østerrike. Det samme var det i det nederlandske fagmagasinet «Het Hout Blad».

– Det har generelt vært et veldig stort trykk fra byggebransjen, arkitekter og fra ulike etater, både fra inn- og utland, sier Kjus.

Valle Wood er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter, mens firmaet Oslotre AS prosjekterer og monterer hele trekonstruksjonen. I de to første etasjene vil det komme butikker, kafeer og restauranter. Totalt utvikler NCC 60.000 kvadratmeter kontor på Valle Hovin.

Bygget skal stå ferdig i løpet av høsten 2018.

Stor utbygging

Utvendig vil bygget bli satt inn med en brannbegrensende beis i en brunoransje fargetone.

Hele prosjektet er en del av reguleringsplanen som ble vedtatt i kjølvannet av tomtegaven som Vålerenga fikk fra Oslo kommune. Denne planen inneholder skole, kontor, barnehager, stadion og boliger. Totalt investeres det i overkant av 1,5 milliarder kroner på det fem etapper lange kontorprosjektet. I tillegg til kontorbyggene planlegger Selvaag Bolig rundt 355 boliger på Valle Hovin, fordelt på fire hus.

Heidi E. Finstad, administrerende direktør i Treindustrien mener bygging av tre er svært fremtidsrettet.

– Norge har lange tradisjoner for å bygge i tre, vi har en fremragende teknologi, et overskudd av råmateriale og høy kompetanse. Sett i sammenheng med digitaliseringen og industrialiseringen som nå pågår, så vil det gi Norge nye industrielle muligheter, også med tanke på eksport, sier hun.

Det er kraftige dimmensjoner over trekonstruksjonene som benyttes.

Steinar Heldal, leder av byutviklingskomiteen i Gamle Oslo bydel, synes Valle Wood er spennende for utviklingen av området.

– I mange av våre saker og uttalelser i byutviklingskomiteen, legger vi inn ønsker om variert materialbruk, og da spesielt bruk av tre. Dette gjelder ikke minst på Ensjø, hvor det pågår en så massiv utbygging på likt. Derfor er vi veldig opptatt av å få en variasjon i fasadene, sier Heldal.

Han mener både politikere og utbyggere må dele litt på skylden for at det ikke bygges mer i tre.

– Deler av utbyggerne velger nok ofte litt rimeligere løsninger i valg av materiale for å maksimere profitten. Men i noen sammenhenger er nok også vi politikere for slappe til hvilke krav og forventninger vi stiller, sier han.