Hjemmehjelper tiltalt for tyveri – hadde 2,9 mill. i kontanter

Kvinnen i 30-årene ble mistenkt for tyveri av 30.000 kroner fra en eldre dame. Under ransakingen hjemme hos henne ble det funnet 2,9 millioner kroner.

Ifølge advokat Benedict de Vibe har hans klient en god forklaring på hvorfor hun hadde 2,9 millioner kroner i boligen sin og hvor pengene stammer fra. Likevel har politiet tiltalt henne for heleri av beløpet og tyveri fra en eldre kvinne.

En mandag kveld i april i fjor var hjemmehjelperen i 30-årene på besøk hos en 72 år gammel bruker bosatt i bydel Stovner. Ifølge en tiltale fra Oslo-politiet skal hjemmehjelperen ha stjålet 30.000 kroner fra 72-åringen den kvelden.

I forbindelse med etterforskningen av tyveriet ble kvinnens bolig ransaket. Der ble det funnet 2.924.000 kroner i kontanter. Hun ble pågrepet og senere varetektsfengslet. Hun ble løslatt etter noen uker.

På bakgrunn av funnet er kvinnen også tiltalt for grovt heleri. Tiltalen går ut på å ha skaffet seg penger som stammer fra en kriminell handling.

Nekter straffskyld

Advokat Benedict de Vibe er kvinnens forsvarer. Han sier at hun nekter straffskyld for både tyveri og heleri.

– Det er en tiltale som hun overhodet ikke erkjenner. Hun sier at hun aldri har stjålet noe på jobben. Vi vet også at det er flere ansatte som har hjulpet den eldre kvinnen. Hvis noe er blitt borte hos henne, så kan noen andre ha stått bak. Politiet vil i hvert fall ikke klare å bevise at det er hun som står bak tyveriet, sier de Vibe.

På spørsmål fra Aftenposten sier de Vibe at kvinnen fremdeles er i jobb, men er omplassert.

Penger i banken?

Når det gjelder heleri, er de Vibe like klar i sin tale.

– Jeg vil ikke gå inn på hva hun har forklart til politiet angående pengene, men pengene har en helt legal opprinnelse, sier de Vibe.

Det står ikke noe i tiltalen om hva slags kriminalitet politiet mener pengene stammer fra.

– Politiet har ikke noe begrep om hva slags primærforbrytelse som ligger til grunn her, sier de Vibe.

– 2,9 millioner er jo et høyt beløp?

– Helt riktig. Dermed er det ikke slik at de stammer fra en kriminell handling.

– Ville det ikke vært naturlig å ha pengene i banken?

– Jo, jo, men det er ikke situasjonen her. Hun har forklart hvorfor hun ikke har penger i banken. Hun har samlet disse over lang tid, svarer de Vibe.

Han legger til at pengene ikke har noen sammenheng med tyveriet kvinnen er tiltalt for.

– Det er ikke slik at hun har stjålet over tid og spart pengene, presiserer advokaten.

Politiet vil etter alt å dømme be om at pengene blir inndratt når saken kommer opp i Oslo tingrett i oktober.

– Har tilstrekkelig bevis

Det er politiadvokat Børge Enoksen som har tatt ut tiltalen. Han mener at kvinnens forklaring ikke er troverdig.

– Vi mener at pengene er utbytte fra en straffbar handling. Etterforskningen har vist at hun ikke har tjent disse på lovlig vis, sier Enoksen.

– Hva slags straffbar handling er det snakk om?

– Det har vi ikke helt identifisert, svarer Enoksen.

Han legger til at det ikke er krav om at politiet klarer å identifisere den straffbare handlingen for å få en domfellelse for heleri.

Når det gjelder punktet som handler om tyveri, mener Enoksen at politiet har tilstrekkelig bevis på at kvinnen står bak det.

Dømt denne uken

Klienten til de Vibe er ikke den eneste hjemmehjelperen som er tiltalt for tyveri. Denne uken ble en annen hjemmehjelper dømt i Oslo tingrett for å ha stjålet 3200 kroner fra en bruker i bydel Alna. Også her er det snakk om en kvinne i 30-årene.

Hun stjal fra en 86 år gammel dement kvinne. Hjemmehjelperen innrømmet forholdet i retten og fikk en betinget dom på 45 dager. Kvinnen fikk sparken da forholdet ble avslørt.

Bendik Falch-Koslung er forsvarer for hjemmehjelperen som denne uken fikk en betinget dom på 45 dager i Oslo tingrett. Kvinnen stjal fra en bruker fordi hun hadde økonomiske problemer.

– Hun er veldig lei seg og beklager det som har skjedd. Hun hadde økonomiske problemer og ble fristet til å stjele, sier Bendik Falch-Koslung, kvinnens forsvarer.

28 saker siden 2010

Kommunerevisjonen utarbeider årlig en oversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter. Oversikten viser at det var to saker der kommuneansatte stjal fra sine brukere i fjor. Fra 2010 til 2017 var det 28 slike saker.

Kommunen har en egen instruks for slike saker, nedfelt i et rundskriv. Der står det at «ved mistanke om misligheter i tjenesten, skal virksomheten som hovedregel anmelde forholdet og begjære påtale».

Kommunikasjonssjef Cecilie Dahl i bydel Alna opplyser at økonomiske misligheter fører normalt til avskjed. Avhengig av alvorlighetsgrad vurderes suspensjon fra tjeneste til saken er belyst. Hennes kollega Andreas Behring i bydel Stovner opplyser at bydelen ser svært alvorlig på økonomiske misligheter.

Kommunen ser svært alvorlig på slike saker som rammer sårbare brukergrupper, får Aftenposten opplyst hos Byrådsavdeling for eldre og helse. Det blir også lagt vekt på at kommunen er opptatt av å forebygge økonomiske misligheter blant annet gjennom internkontroll, rutiner og opplæring av ansatte.