– Jeg synes det er trist at cruisebåtene bare blir større og større

Cruiseskipene er klimaverstinger. En ny handlingsplan for utslippsfri båttrafikk i Oslo kommune stiller ikke krav til at cruisebåtene skal bruke landstrøm når de ligger til kai.

Cruiseskipet Regal Princess var anløp nr. 60 i Oslo havn i sommer. Den har 3600 passasjerer ombord, er på 141.000 bruttotonn og trenger 8,5 meters dybde.
  • Thea Storøy Elnan

– Jeg synes det er trist at cruisebåtene bare blir større og større. Ikke bare forurenser de, men de forstyrrer også det marine livet i fjorden, sier Kari-Anne Gulbrandsen.

Hun er opprinnelig fra Nesodden, men bor i Oslo og er mye på Aker brygge, der cruisebåtene er svært synlig når de kommer inn. Hun er ikke alene om å være kritisk til cruiseskipene.

Innbyggere i Stavanger sa til Aftenposten i slutten av juni at de opplever cruiseturismen som kvelende. Energibehovet til de største cruisebåtene er like stort som en norsk småby.

Ifølge Vestlandsforsking er cruiseskip den desidert største CO₂-synderen pr. passasjerkilometer sammenlignet med tog, buss, personbil og fly. Turistene legger lite penger igjen på stedene de besøker og skader naturen, ettersom de kommer i horder.

Osloborger Kari-Anne Gulbrandsen er en av flere som reagerer på de store cruisebåtene som kommer inn til Oslo-havnen. – Det hadde vært fint om de ble tvunget over på el-drift ved havnene, sier hun.

Ifjor var CO₂-utslipp fra cruiseaktiviteten i Oslo havn på sitt høyeste siden 2013, ifølge Oslo kommune. Det er forventet like stor aktiitet i 2018. I tillegg bidrar cruisebåtene vesentlig til å forurense luftkvaliteten med nitrogendioksid (NOx).

– Hvis vi skal ha turisme som næring, må den gjøres grønnere. Både for oss som bor her, og for turistene som kommer for å se den fantastiske naturen vår, sier Gulbrandsen.

Ny ambisiøs plan for Oslo

Nasjonalt skal klimautslippene fra båttrafikken kuttes med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990. I en ny handlingsplan lagt frem av byrådet i slutten av juni, går Oslo kommune inn for å kutte hele 95 prosent innen samme tidspunkt. Planen skal behandles av bystyret til høsten.

I handlingsplanen blir det foreslått at Oslo Havn tilrettelegger for at skipene kan koble seg på landstrøm mens de ligger til kai, noe som vil redusere utslippene betraktelig.

– Jeg er glad for at en slik plan endelig er kommet, men jeg reagerer på at de ikke har inkludert en konkret plan for når det skal kunne stilles krav om landstrøm til cruiseskipene, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i Oslo bystyre og leder Samferdsel- og miljøkomiteen.

Eirik Lae Solberg (H) er Høyres gruppeleder i Oslo bystyre og leder Samferdsel- og miljøkomiteen.

Mens utenlandsfergene, som danskebåten og Kiel-fergen, har fått frist til 2025 å omstille seg til å bruke landstrøm, har cruisebåtene ikke fått noen frist.

– Kristiansand fikk etablert landstrømanlegg også for cruisebåter i år. Det ingen grunn til at Oslo skal ligge bak. I tillegg bør vi ha en bedre plan for nullutslipp ved inn- og utseiling til havnen. For eksempel kan vi se på muligheten for å tilrettelegge for lading i havn, så skipene kan gå på strøm de første milene ut av fjorden, sier Solberg.

MDG vil ikke forby cruiseskipene

Pål Thygesen, nestleder i Oslo MDG, sier at å få alle skipene på landstrøm er et kraftfullt tiltak som partiet er fornøyd med å ha fått gjennomslag for. Partiet ønsker også å redusere antallet cruiseskip som kommer inn til Oslo.

For selv om enkelte av skipene benytter seg av landstrøm, vil det likevel være en stor del av utslippene som vil vedvare. Oppvarming om bord betjenes som regel av oljekjeler som ikke lar seg erstatte av den nye landstrømløsningen.

MDG vil likevel ikke forby cruisebåter.

– Forbud er ikke en aktuell problemstilling nå. Vi skal få på plass landsstrøm, som vil kutte utslippene drastisk og redusere miljøavtrykket. Om tiden viser at det ikke er nok for å oppfylle klimapolitikken vi er forpliktet til, må vi selvsagt se på nye tiltak, sier Thygesen.

Pål Thygesen er nestleder i Oslo MDG og varamedlem i Oslo bystyre for MDG.

– Uheldig med krav som hindrer utvikling

Havnedirektør for Oslo Havn KF og tidligere styreleder i Cruise Norway, Ingvar M. Mathisen, mener det er fornuftig at handlingsplanen ikke stiller krav om landstrøm til cruiseskipene.

– Vi bør være teknologinøytrale og ikke stille krav til spesifikke løsninger. Det vil være uheldig med krav som kan hindre teknologiutvikling som gir bedre måloppnåelse, sier han.

Cruiserederiet Princess Cruises opplyser at de har installert et system som tillater flere av cruisebåtene deres å slå av dieselmotoren og plugge inn strømkabler på land når de ligger til kai. TUI Cruises sier de jobber med å senke drivstofforbruket i skipene fremfor å satse på landstrøm. Årsaken er at landstrøm ennå bare tilbys i Hamburg og Oslo.

– Vi vil tiltrekke oss de nyeste og mer miljøvennlige skipene og skal være pådriver for nullutslippsteknologi. Men i tillegg må en internasjonal, og ikke bare nasjonal, lovgivning på plass for å sikre mindre forurensing fra cruiseskip ettersom de reiser over hele verden. Det er et langt, men mulig prosjekt, sier Mathisen.

Ingvar M. Mathisen er havnedirektør for Oslo Havn KF og tidligere styreleder i Cruise Norway.

Hydrogen mulig løsning

I Geirangerfjorden og andre magneter for cruiseturisme er det vanskelig å koble skipene til landstrøm. De har heller ikke nok strøm å tilby skipene.

Mathisen tror hydrogen som drivstoff kan være en løsning på sikt.

– Zero har beregnet at det er mulig å kunne bruke en hydrogenløsning ved inn- og utseiling av for eksempel Geirangerfjorden. Det vil fjerne både global og lokal forurensing, siden eksosen av hydrogen er vanndamp.

Dag Tønnesen i Norsk institutt for luftforskning (NILU) er usikker på om de alternative drivstoffene til diesel er kraftige nok for så store fartøy som cruiseskipene. Han foreslår at skipene ankrer opp lenger ut i fjorden, mens passasjerene kan hoppe over i el-ferger som tar dem til land.

– Hvis skipene stopper lenger ut, vil den lokale luftkvaliteten bli bedre fordi det blåser ganske mye ved norskekysten.