Oslo

Vil opprette hjelpesenter for kaniner og marsvin

Dyrebeskyttelsen vil utvide sin virksomhet, men har brukt flere år på å finne lokaler. Nå får de hjelp av Miljøpartiet de Grønne.

Kaniner er kanskje det mest vanskjøttede kjæledyret. De er spennende det første året, og så blir de stuet vekk i et bur og gjemt og glemt, sier Hege Johansen i Dyrebeskyttelsen Norge i Oslo og Akershus.
  • Nicoline Haugsvær
Kaniner, marsvin, fulger og andre smådyr blir plassert i fosterhjem.
Harald Nissen (MDG) håper byrådet kan hjelpe Dyrebeskyttelsen å finne passende lokaler.

Hvert år får mellom 600 og 1000 dyr hjelp av Dyrebeskyttelsen Norge i Oslo og Akershus (Dooa). Kapasiteten ved deres hjelpesenter ved Mosseveien er sprengt. Der huser de først og fremst katter, men de ser at det også er et stort behov for å hjelpe andre dyr. I flere år har de lett etter lokaler for å få opprettet enda et hjelpesenter spesielt beregnet på smådyr.

— Det er fryktelig mange dyr der ute som trenger hjelp, sier Hege Johansen, nestleder i Dooa.

Kaniner, marsvin, fulger og andre smådyr blir plassert i fosterhjem.

I dag blir hunder og smådyr plassert i fosterhjem. Selv har hun 16 kaniner og tre chinchillaer hjemme, og det er mange andre som også passer kaniner, marsvin og fugler. Et hjelpesenter for smådyr ville hjulpet flere, men også gjort problemet mer synlig. En av hovedutfordringene er også mangel på kunnskap om hva dyret trenger. — Jo mindre dyret er, jo mindre tas det på alvor. Kaniner er kanskje det mest vanskjøttede kjæledyret. De er spennende det første året, og så blir de stuet vekk i et bur og gjemt og glemt, sier hun. Mange av kaninene som kommer til dem mangler muskulatur og er feilernært.

De siste fem årene har de også hjulpet rundt 350 syke eller bostedsløse pinnsvin. Pinnsvinene har fått være i en privat hage på Ulvøya før de er blitt plassert ut i trygge omgivelser. Damen som har vært ansvarlig for dette begynner å bli eldre, og vil snart gi seg. Et nytt hjelpesenter ville gjort Dooa uavhengig av enkeltpersoner.

Harald Nissen (MDG) håper byrådet kan hjelpe Dyrebeskyttelsen å finne passende lokaler.

Dyrebeskyttelsen bistår Mattilsynet, politiet, og sosialtjenesten. Nå håper Johansen at kommunen kan hjelpe dem. Etter flere år med leting har de gitt opp å kjøpe en privat eiendom selv. Både på grunn av pris, og fordi det er vanskelig å finne noe som kan reguleres til deres bruk. De har kapital til å drive, men håper å få hjelp til et sted å være.Nå har bystyrerepresentant Harald A. Nissen fremmet et privat forslag der han ber byrådet om hjelp.

— Miljøpartiet De Grønne og jeg selv er opptatt av dyrevelferd. I tillegg er dette et prosjekt som løser utfordringer vi ser i en storby som Oslo, sier Nissen.

Han forteller at han har tro på dette prosjektet. Dyrebeskyttelsen har både frivillige og økonomiske ressurser, og har vist i praksis hva de kan få til gjennom hjelpesenteret i Mosseveien. Derfor ber han Oslo kommune hjelpe Dyrebeskyttelsen med å finne en tomt eller bygning og få det regulert og tilrettelagt.

— Hvis Oslo kommune stiller seg positive blir det mye lettere å få realisert. Det er jo også to aspekter ved dette. Det ene er dyrevelferd. Det andre er at det er mange frivillige som jobber her og får en meningsfylt hverdag, sier Nissen.

Prosjektet ser også for seg å kunne ha en avdeling for ville dyr, blant annet pinnsvin. Nissen legger til at man glemmer at det er mye dyreliv i Oslo også, og at dette er viktig for byøkologien.

Les også

  1. Har du et hjem for Jacob (4)?