Oslo

Byrådet skal bruke 118 millioner på mer enn 300 arrangementer: «Dette skal være Oslo-innbyggernes miljøhovedstadsår»

Nytt undervisningsopplegg til Oslo-skolen, fest for grasrota på Salt, ny app og lastesykkelparade: Slik vil byrådet markere Oslo som miljøhovedstad.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ser frem til markeringene neste år.
  • Stine Barstad
    Journalist

Byrådet er blitt kritisert for å legge opp til en «vanvittig pengebruk» på markeringen av at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad for 2019. Det settes av hele 118 millioner kroner.

Frp har kalt satsingen «for råflott», mens Venstre mener man burde kunne klare seg med 50 millioner.

  • Oslo skal bruke 118 millioner på miljøfeiring – de borgerlige protesterer

Tirsdag morgen presenterer byrådet det foreløpige programmet. Det rommer hittil over 300 arrangementer i regi av kommunen og 150 partnere fra organisasjons- og næringslivet.

– Dette skal være Oslo-innbyggernes miljøhovedstadsår, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Det er Oslos innbyggeres væremåte som gjør at vi er blitt kåret til miljøhovedstad. Vi tar vare på skogen, bruker sjøsiden og er verdens elbilhovedstad. Markeringen skal understreke det grønne skiftet og være en investering i fremtiden, en investering som vil sette dype, varige spor.

Aftenposten har fått innsyn i det foreløpige programmet. Her er offisielle seremonier i samarbeid med EU, store fagkonferanser, avfalls-safari, nytt undervisningsopplegg for skoler, snekring av insekthotell og støtte til havgründere – blant annet.

Her er noen av de viktigste tiltakene byrådet vil bruke miljø-millionene på:

Åpningsfest på Salt:

I forbindelse med den offisielle åpningen av miljøhovedstadsåret blir det fest for folket på Salt, på Langkaia ved Operaen, med ulike aktiviteter. Byrådet anslår å bruke rundt 4 millioner på seremonier og arrangementer åpningshelgen, hvorav rundt to tredjedeler vil gå til publikumsarrangementene.

Mobilitetsuke: 1,5–2 millioner

En uke med arrangementer for folket som på «en morsom, kreativ og aktiviserende måte ser på hvordan vi beveger oss i byen». Blant planlagte arrangementer er blant annet en lastesykkelparade, åpen jernbanedag og showroom for innovative transportløsninger.

Biomangfoldsuke: 0,5 millioner

Sammen med frivillige organisasjoner som jobber med naturmangfold, arrangerer kommunen ulike konferanser, seminarer og aktiviteter for voksne og barn. Folk kan blant annet bli med på flaggermussafari, lage insekthotell og fuglekasser og dyrke sin egen blomstereng.

Miljøfestival på verdens miljødag: 1,5–2 millioner

Oslo har også tidligere arrangert miljøfestival for barn og voksne på denne dagen, men arrangementet vil oppskaleres i miljøhovedstadsåret.

Blant de planlagte arrangementene under neste års mobilitetsuke er en lastesykkelparade. Her delte ordfører Marianne Borgen (SV) ut is da Oslo vant ble kåret til Europas miljøhovedstad i juni 2017.

Klimaløft i Oslo-skolen: 5 millioner

Byrådet vil samle og kvalitetssikre det som finnes av undervisningsmateriell om miljø og klima i en portal som blir tilgjengelig for alle skoler i Oslo.

Samtidig skal alle Oslo-skoler miljøsertifiseres. Det innebærer blant annet at skolene må utarbeide planer for å redusere energi- og vannforbruk, og at de skal få systemer for kildesortering.

Klima-app til folket: 1,5 millioner

Oslos senter for byøkologi, ByKuben, utvikler en app som skal hjelpe hovedstadens befolkning til å ta grønnere valg i hverdagen. Appen lanseres i begynnelsen av 2019.

Studiebesøk: 2 millioner

Byrådet venter storinnrykk av delegasjoner som kommer på besøk for å lære om hvordan Oslo jobber med elbilsatsingen, bilfrie gater, bekkeåpning osv. København fikk besøk av over 100 delegasjoner i året byen var miljøhovedstad. Oslo venter rundt 75. Det er satt av penger til en stilling som skal utarbeide opplegg og koordinere besøkene.

Grønn næringsutvikling: 5 millioner

Det skal blant annet opprettes en «havgründerhub» som samler gründere, forskere og offentlige instanser som jobber med løsninger knyttet til hav og bærekraft.

Det er også satt av en prosjektlederstilling som skal samle aktører innen finans, bygg og eiendomsbransjen, transport og energi, forskning og offentlig sektor på ulike møteplasser gjennom året. Her skal det jobbes med problemstillinger rundt bærekraftig næringsliv og sirkulærøkonomi.

Tilskudd til bydelene: 10 millioner

Bydelene får et øremerket tilskudd på 0,5 millioner kroner hver for å sette i gang aktiviteter lokalt som engasjerer innbyggerne i miljø- og klimaspørsmål.

I tillegg er det satt av 5 millioner i tilskudd til friluftsaktiviteter rettet mot eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, 3 millioner i økt tilskudd til natur- og miljøorganisasjoner og 2 millioner til støtte til «grønne arrangementer».

17.–23. juni arrangerer byrådet biomangfoldsuke. Her åpner Erna Solberg biepark i Stensparken i juni i år.

Store beløp til byråkrati og PR

Byrådet regner med å bruke rundt 5 millioner på den offisielle åpningen, avslutningen og finalen der miljøhovedstaden for 2020 kåres, som gjennomføres i samarbeid med EU-kommisjonen.

I tillegg planlegger byrådet å bruke 19 millioner på «kommunikasjon, kampanjer og synlighet i byrom» – og 17 millioner på sekretariatet. Tilsammen åtte personer jobber gjennom 2018 og 2019 med å organisere og koordinere arrangementene til de drøyt 200 partnerne.

– Det er mye penger, men det skal brukes fornuftig for å sette varige spor, sier Johansen.

Han understreker at totalbudsjettet for Oslo kommune er på 71 milliarder kroner, og at byrådet legger opp til å bruke mindre penger på markeringen enn byene som har vært kåret forut for Oslo. Johansen ønsker en tverrpolitisk markering neste år og påpeker at kåringen av Oslo som miljøhovedstad også skyldes at «de foran oss har gjort en god jobb». Han håper lanseringen av programmet vil bidra til å legge diskusjonen rundt pengebruken død.

– Vi har snart brukt mer tid på å diskutere dette, enn på at Oslo brukte 185 millioner kroner på ikke å søke om OL, sier han.

Les mer om

  1. Miljø
  2. Oslopolitikken
  3. Klima
  4. Oslo kommune