Oslo

2017: Én million på buss, trikk og bane. Hver eneste dag

Ofte er det mer kamp om plassene på T-banen som i fjor hadde over hundre millioner reisende
Det er til tider trangt, men på T-banen er det fortsatt ledig kapasitet.

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter sin eksplosive vekst. I 2017 vil den i gjennomsnitt – for første gang – ha over én million påstigninger hver eneste dag.

  • Stein Erik Kirkebøen

– Vi liker å si at vi allerede er der på arbeidsdagene, men det er riktig at vi i år kan komme til å passere den grensen, sier Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen.

En passasjer kan ha flere påstigninger på én reise. Tar du både buss og t-bane på vei til jobb, så blir det to påstigninger på én reise.

Onsdag inviterte Ruter til pressekonferanse, og enda en gang kunne Jenssen sole seg i glansen av fine tall.

350.000.000. Så mange påstigninger hadde Ruter totalt i fjor i Oslo og Akershus. NSB hadde visstnok 100 millioner i hele landet. Tallet fordeler seg med 147 millioner på buss (+4,4 %), 106 millioner på T-bane (+11,7%), 53 millioner på trikk (-2,7%), 40 millioner på tog (+0,8%) og 4,6 millioner på båt (+3,0%).

−2,7 prosent. Trikken er det eneste kollektivtilbudet som hadde redusert trafikk i 2016.

Grunnen er ikke at folk ikke liker trikken, men at den er full. Trikkekapasiteten er rett og slett sprengt i rushtiden.

Trikken er full. Men snart kommer nye trikker.

Flere reiser kollektivt enn med bil

16.000.000. Så mange flere påstigninger hadde Ruter i 2016 enn i 2015. Litt lettere å fatte er det kanskje at det i gjennomsnitt var 44.000 – to fullsatte Ullevaal stadion – flere som gikk på buss, bane, tog, trikk og båt hver eneste dag hele året.

4,9 prosent. Så stor var Ruters trafikkvekst i fjor. Det betyr at den var litt større enn i 2015, og det betyr at hvis den er litt over fire prosent i år så passerer Ruter den magiske million-grensen. Veksten var 4,5 prosent i Oslo og 6,1 prosent i Akershus. T-banen økte mest, med 11,7 prosent. Det skyldes først og fremst at det er blitt dobbelt så mange avganger

50 prosent. For første gang vippet kollektivandelen av den motoriserte trafikken over 50 prosent. Eller med andre ord; det var flere som reiste kollektivt enn med bil.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg tok det som uttrykk for at vi er så fornøyd med kollektivtilbudet. Det er imidlertid uklart om det også skyldes at mange bilister er lei bompenger, mangel på P-plasser, køer, parkeringsbøter, enveiskjøringer og stengte gater.

74 prosent. Oslo-folk er fornøyde med kollektivtilbudet. I 2016 oppnådde Ruter en tilfredshetsscore på 74,3 prosent. Det er ikke bare personlig rekord, det er også best i Norden. Ruter har nådd et hårete mål ved å ta igjen Helsingfors, som lenge tronet alene på toppen som den nordiske storbyen med mest fornøyde kollektivreisende. I fjor måtte finnene finne seg i å bli slått av Oslo, Helsingfors fikk 73,5 prosent.

– Før reiste vi til Helsingfors for å lære, nå kommer de, og mange andre, hit for å se hvordan vi gjør det, sa Jenssen fornøyd.

På høyde med de beste utenlandske

– Alt i alt betyr det at vi leverer på de målene som er satt for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Vi ligger godt an til å nå de politiske målene om blant annet redusert biltrafikk i Oslo, sier Jenssen.

Tall viser at kollektivtrafikken i Oslo-området er fullt på høyde med de beste utenlandske, hadde vi hatt et VM i kollektivtrafikk, så er det visstnok grunn til å tro at Ruter i lille Norge ville hevdet seg godt i flere grener. Hva er hemmeligheten?

– Det handler også om penger og muligheter til å investere. Da hjelper det godt å ha forståelsesfulle eiere og å holde til i et land med god økonomi, innrømmer Jenssen.

Uviss fremtid

Og så er naturligvis spørsmålet; hva nå?

– Vi står foran kjempemessige utfordringer og endringer. Spørsmålet er ikke om de kommer, men når og kanskje hvordan. Det handler om digitalisering, informasjon og kommunikasjon og førerløse busse og elektriske sykler og mye annet som kommer til å virke inn på måten vi transporterer oss på. Alt dette jobber vi med, vi har selvfølgelig ambisjoner om å henge med på utviklingen.

  • Slik ser Ruter-sjefen for seg at fremtiden kan bli for kollektivtrafikken.
  • Ruter tenker ikke bare buss, vil også rekruttere syklister.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Kollektivtransport
  3. Ruter