Oslo

Raymond Johansen raser over et «rått valgkamputspill» fra de borgerlige

De borgerlige partiene foreslår å «frede» Nedre Grefsen og Smestad. – De torpederer den demokratiske behandlingsformen, freser byrådslederen.

Byrådsleder Raymond Johansen lar seg provosere av de borgerlige partienes forslag til ny kommuneplan.
  • Stein Erik Kikrebøen

I bystyremøtet på onsdag fremmer Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre et forslag om at småhusstrøkene på Smestad og Nedre Grefsen skal tas ut av de områdene som foreslås som utviklingsområder i forslaget til ny kommuneplan. De får støtte av Kristelig Folkeparti. Hvis de i tillegg får med seg Rødt, så har de flertall i bystyret for forslaget.

Arbeiderpartiet får de ikke med seg.

  • I forslaget til kommuneplan blir det foreslått å fortette flere områder. Se om ditt nabolag står på listen.

– Vil endre en plan som ikke er behandlet

– Selvfølgelig får de ikke det. Forslaget er et klart brudd på en demokratisk behandling som vi har lagt opp til. Dette må være første gang en opposisjon fremmer forslag om å fjerne områder fra en kommuneplan, før den er politisk behandlet, sier Johansen som understreker at hans byråd ikke har pekt ut ett eneste utviklingsområde.

– Det var det det forrige byrådet som gjorde da det fikk vedtatt gjeldende kommuneplan. Nå løper de partiene fra sin egen plan fordi de ser at det er sterk motstand mot den.

Administrasjonens forslag

– Men det foreligger et forslag til ny kommuneplan?

– Det er riktig. Men det er et forslag utarbeidet av administrasjonen, Plan- og bygningsetaten. Det er ikke politisk behandlet. Det skal det bli nå. Det har ligget ute på høring i sommer, nå har fristen gått ut, og vi har fått inn over tusen svar. For første gang har byens befolkning fått skikkelig anledning til å si hva de mener om et planforslag. Først etter at vi har gått gjennom svarene, skal byrådet fremme sitt forslag til ny kommuneplan. Da vil det bli klart hva vi ønsker skal være utviklingsområder. Jeg håper at vi skal klare å legge vårt forslag frem for bystyret i løpet av høsten.

Men det haster, beboere flere steder i småhusområdene har utbyggere på dørstokken og føler frykt for hva som skal skje med deres nærmiljø.

Ingen grunn til panikk

– Jeg har forståelse for at noen kan være urolige, men det er ingen akutt situasjon. Ingen utbyggere vil slippe til før en ny plan er vedtatt og definerer hva som skal være utviklingsområder. Hvis de borgerlige mener dette er så akutt, hvorfor foreslår de bare å ta ut to av utviklingsområdene, Nedre Grefsen og Smestad? Hva med Montebello? Hva med Ulsrud, Ryen Hellerud? Hva med alle de andre? spør byrådsleder Johansen som selv svarer.

– Fordi de håper å vinne stemmer. Dette er ikke annet enn et rått valgkamputspill som tar sikte på torpedere den vanlige, demokratiske behandlingsformen som vi har lagt opp til i denne saken, sier byrådsleder Raymond Johansen.


Dette er områdene omfattet av Småhusplanen:

Les mer om

  1. Bystyret
  2. Raymond Johansen