Oslo

Slik er det "nye" språket

"Ja, ikke sant?"

"Den filmen var utrolig bra", utbryter kameraten din, og du svarer: — Ja, ikke sant. Bruken av "Ja, ikke sant", "nei, ikke sant" eller bare "ikke sant" som svar eller respons i samtaler har eksplodert i Oslo-området. Men i 2001 var det nesten ingen som sa "ikke sant" som respons, har Jan Svennevig, professor i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, funnet ut.

"Bare"

Flere bruksmåter, en typisk er å dempe det man sier ved "jeg bare lurte på" eller stikk motsatt, å forsterke det man sier ved: "Jeg bare klinte til"."Bare" kan erstatte for eksempel "sa" og signaliserer at nå kommer det et sitat. "Han bare: Nei, få mer! Jeg bare: Hadet!" I stedet for å si "Jeg hylte" sier man også "Jeg bare: Uæææ".

"Lissom"

Mange bruksmåter. "Lissom" modifiserer ofte det man sier når man ikke er sikker på det man mener. Kan også forsterke en ytring slik som "bare": "Jeg bare hallo, lissom." "Bare" og "lissom" skaper engasjement og øker intensiteten når en skal fortelle noe. "Jeg bare klinte til og hun bare lissom helt sånn, hjelp, lissom.

"Hallo"

Kan omskrives med "Hør nå her" eller "Nå er du helt på viddene".

"Jeg vet"

Det nye er at det brukes i tilfeller der man ikke primært uttrykker at man allerede visste noe fra før av, men mer som en generell markør for enighet, for eksempel slik: A: Den filmen er skikkelig kul. B: Jeg vet. Her gir B uttrykk for en holdning mer enn kunnskap.

"Oslo" vs. "Oschlo"

"Oslo" er på vei ut av språket. Unge under 25 år sier konsekvent "Oschlo" både øst og vest i byen. Samtlige voksne mellom 25 og 50 år i øst sier "Oschlo". Blant voksne mellom 25 og 50 år i vest er det forskjell på kvinner og menn: 90 prosent av kvinnene sier "Oschlo", men bare 63 prosent av mennene sier det samme.

Østfold-L

Oslodialekten har i dag to L-lyder. Men som en slags effektivisering av språket har stadig flere barn og unge bestemt seg for at én L-lyd er mer enn nok, og flere bruker derfor apikal L - den såkalte Østfold-L. Det er den L-lyden vi finner i ordet perle, skriver NRK.

Skjøpe eller kjøpe?

Skj-lyden får også hard medfart. Mange unge har i dag problemer med å si kjøpe, og sier i stedet skjøpe. Flere forskere mener at kj-lyden vil være borte om noen tiår.

  1. Les også

    "Dreadful" språkbruk