Oslo

Kritikk av IRN: - Mer opptatt av halalmat enn radikalisering

Islamsk Råd har ikke bare interne problemer. Muslimer Aftenposten har snakket med mener at Islamsk Råd kunne ha gjort en bedre jobb på flere områder.

  • Wasim K. Riaz

Lørdag gikk styret i Islamsk Råd Norge (IRN) av fordi styret ikke fikk flertallet fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretær Mehtab Afsar.

Mandag kunne Aftenposten fortelle at det har vært samarbeidsproblemer mellom Afsar og styret i flere måneder, men det er ikke bare samarbeidet mellom generalsekretær og styret i IRN som har vært dårlig. Flere kilder nevner også at Afsar har hatt et turbulent forhold til samarbeidspartnere.

LES OGSÅ: Derfor gikk styret i Islamsk Råd av

Styret ville si opp Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge, men trakk seg da organisasjonene i rådet ikke ville støtte styret i denne saken.

I 2014 startet en gruppe muslimske ungdommer organisasjonen Madina institute for å bekjempe ekstremisme og fremme dialog mellom muslimer og storsamfunnet.

IRN hadde et godt samarbeid med ungdommene i starten, men da Madina institute fikk statsstøtte på 150.000 kroner for å bekjempe radikalisering, raknet samarbeidet med Islamsk Råd gradvis.

Kilder Aftenposten har snakket med sier at IRN med Afsar i spissen ikke likte at en mindre organisasjon hadde fått like mye penger for å bekjempe radikalisering som IRN hadde fått.

LES OGSÅ: Skal fange opp ungdommer som moskeene ikke får tak i

Mohammed Amer Ali, styreleder av Madina institute

Mohammed Amer Ali, styreleder av Madina institute, legger ikke skjul på at samarbeidet ble vanskeligere etter at de hadde fått statsstøtte.

– I det første arrangementet vi hadde i 2014 var Mehtab Afsar til stede og holdt en takketale på slutten. Han var positiv til mer samarbeid, men etter hvert sluttet han å ta opp telefonene mine. Det var ikke lett å få tak i ham. Jeg fikk inntrykk av at han ikke hadde snakket med sitt styre om samarbeidet med oss. Jeg sluttet å sende ham SMS og ringe fordi han aldri svarte, sier Ali.

LES OGSÅ: Det går an å være norsk og muslim

Madina institute har hatt 20 arrangementer rettet mot unge muslimer over hele landet og har samarbeidet med flere store organisasjoner. Ifølge Ali ble det stadig vanskeligere å samarbeide med IRN.

– Målet var å samarbeide mer med dem, men det gikk ikke. Ikke bare samarbeidet ble vanskeligere, men han dukket ikke opp på arrangementer vi inviterte til.

– Føler du at IRN ikke er opptatt av radikalisering?

– Det virker som om de er opptatt av det, men de gjør ikke nok. De mangler menneskelige ressurser. Jeg opplevde det hele som en «one man show» der Afsar skulle gjøre alt. IRN kunne gjort mye mer, sier Ali.

Ap-politiker Khalid Mahmood sier at IRN ikke har klart å svare til forventninger som var lagt til grunn da rådet ble dannet i 1993.

Muslim og Ap-veteran Khalid Mahmood er ikke særlig imponert over det IRN har klart å få til siden 1993. Han skulle ønske at rådet var mer aktivt i samfunnsdebatter og hadde mer fokus mot radikalisering.

– Målet var at muslimene skulle stå frem med én stemme utad og jobbe aktivt for å gi et klart og tydelig bilde av islam. Nå opplever vi at IRN bare venter til at mediene tar kontakt med dem, slik at de kan fordømme eller støtte en handling, sier Mahmood.

LES OGSÅ: Khalid Mahmood er bystyrets superveteran

Mahmood sier videre at IRN, som har to ansatte til å drifte ordningen med halalmat (mat som er tillatt etter islamske regler), er mer opptatt av halalsertifisering enn av radikalisering.

– Hva bør IRN gjøre?

– De bør bli mer synlige i samfunnsdebatten. Det er også viktig å ta unge muslimer på alvor og være i stand til å svare på spørsmål om hvordan moskeer og islam kan tilpasse seg i samfunnet. I dag fremstår IRN som en gutteklubb uten særlig innsyn, sier Mahmood.

Linda Noor, leder for den minoritetspolitiske tenktetanken Minotenk.

- Tillitskrise mellom de store moskemiljøene

– Det er litt vanskelig å forstå hva som nå foregår, det virker kaotisk at det plutselig er et nytt styre og leder, sier Linda Noor i tenketanken Minotenk.

– Det ser ut som det har oppstått en tillitskrise mellom helt sentrale aktører i de største norske moskemiljøene. Jeg tror at IRN må få et fornyet format, rådet må bli mer åpent og gjennomsiktig. De skal være en paraplyorganisasjon som skal presentere et stort antall muslimske menigheter og organisasjoner, mens synes å ha vært dominert av små grupper som har hatt for mye makt, sier Noor.

– Både kvinner og unge muslimer har hatt for lite å si. Det siste styret manglet kvinner i det hele tatt. I dag er unge kvinner i bresjen i Muslimsk studentersamfunn, Norges Unge Muslimer, og i flere andre muslimske ungdomsorganisasjoner. Dette bør naturligvis gjenspeiles i IRN, sier Noor.

– Hva slags forhold har du hatt til IRN og generalsekretær Afsar?

– Vi har hatt våre sterke uenigheter og opphetede diskusjoner, men også konstruktive samtaler. Men det er riktig at vi har rettet kritikk mot
generalsekretæren, spesielt mot håndteringen Afsar og organisasjonen har hatt i radikaliseringsdebatten. Det var for mye bagatellisering, og de var for eksempel altfor avventende med å være med på demonstrasjonen mot IS, sier Noor.

Høyres Aamir Sheikh har også inntrykk av at rådet ikke har gjort godt nok arbeid med å bygge broer mellom muslimer og storsamfunnet.

LES OGSÅ: Munch-museum kan bli muslim-museum

– IRN burde gjort mer for å fremme dialog med ulike trosretninger. Man kunne ha samarbeidet bedre med skoler for å forebygge radikalisering. Og så kunne IRN vært mer klare på hva norske muslimer mener om temaer som terrorisme.

– IRN burde gjort mer for å fremme dialog med ulike trosretninger, mener Høyres Aamir Sheikh.

Sheikh legger til at det ikke alltid er lett å komme i kontakt med generalsekretæren i IRN.

– Han er en åpen og hyggelig person, men det er vanskelig å få konkret tilbakemelding fra ham på spørsmål. Jeg føler at han har mange baller i luften. Derfor får han ikke fokusert på de viktigste sakene, svarer Sheikh.

LES OGSÅ: Oppskriften på suksess

– Jeg håper at denne debatten fører til at IRN blir oppmerksom på sine svakheter og vil rydde opp i interne problemer, legger Sheikh til.

IRN-generalsekretær Mehtab Afsar sier til Aftenposten fredag at han vil kommentere dette på et senere tidspunkt.

Les også

  1. Mohammad Usman Rana skriver: Mainstream norske muslimer må ta tilbake definisjonsmakten over islam

  2. Derfor gikk styret i Islamsk Råd av

  3. «Hvis det hadde vært opp til henne, hadde det kanskje ikke vært noen muslimer i Norge»