Oslo

To innleide konsulenter kan koste Oslo kommune nær 50 millioner kroner

Det var ifølge Vann- og avløpsetaten ikke mulig å få ansatt noen kvalifiserte i faste stillinger. Løsningen ble to innleide konsulenter, til pris av oppunder 3 millioner kroner i året for den dyreste.

Oset-anlegget ved Maridalsvannet blir fortsatt viktig i vannforsyningen til Oslo, men om noen år vil det også komme vann helt fra Holsfjorden mange mil vest for byen.
  • Roar Valderhaug
    Roar Valderhaug
    Journalist

Oslo kommune står overfor en svært stor investering når det i årene 2020–2028 skal bygges en helt ny vannforsyning til byen.

Bakgrunnen er at 300.000 mennesker kan miste drikkevannet på noen timer slik vannforsyningen er organisert i dag.

Prosjektet «Ny Vannforsyning Oslo» har en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Les også

300.000 kan miste drikkevannet i løpet av timer. Se hvordan problemet skal løses.

Hyrer konsulent til toppstillingen

Den ansvarlige etaten, Vann- og avløpsetaten, skal ikke ha klart å få ansatt noen kvalifiserte i stillingen som prosjektdirektør for milliardprosjektet.

Løsningen ble ifølge fagtidsskriftet Byggeindustrien da å leie inn en ekstern konsulent til denne toppstillingen i 8 1/2 år.

Ved kontraktens utlysning var den øvre rammen for kontrakten med prosjektdirektøren ifølge bygg.no 30,0 millioner kroner.

Hvor langt under denne øvre rammen den endelige kontrakten endte er ikke kjent.

Vannet skal gå i enorme råvanntuneller fra Holsfjorden til Husebyskogen, der det skal bygges helt nytt vannbehandlingsanlegg.
Les også

Oslo kommune økte konsulentbruken med 400 millioner kroner

Må leie inn enda en

Heller ikke for stillingen som kontraktleder for prosjektet klarte Vann- og avløpsetaten å få ansatt en kvalifisert person i fast stilling.

Så også her ble løsningen en innleid konsulent. Ifølge bygg.no kan prisen for den konsulentavtalen bli på opptil 26,5 millioner kroner. Og enda litt til om avtalen må forlenges etter prosjektets ferdigstillelse.

Om ikke de faktiske kontraktene ble veldig mye billigere enn rammene for dem, kan de to innleide konsulentene til sammen koste Oslo kommune opp mot 50 millioner kroner i de kommende 8 1/2 årene.

Det enorme prosjektet skal etter tidsplanen avsluttes i løpet av 2028.

Les også

De har ikke bodd hjemme på snart to år. Under huset deres lager Oslo kommune ny vannforsyning.

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. Risikoen ved bare å ha én kilde er vurdert som for stor.

Syv av elleve konsulenter

De to dyreste innleide konsulentene er ikke de eneste i prosjektledelsen for milliardprosjektet.

Igjen ifølge bygg.no er syv av elleve i prosjektledelsen innleide konsulenter. Dette altså til tross for at det er snakk om et så langvarig prosjekt.

– Ikke rigget

Aftenposten har stilt Vann- og avløpsetaten flere spørsmål om konsulentbruken, men de hadde ikke anledning til å svare torsdag ettermiddag.

Til fagtidsskriftet Byggeindustrien sier direktør Anna Maria Aursund at etaten ikke er organisert for å håndtere et så stort prosjekt med bare egne ansatte.

– Derfor ble det besluttet å bygge opp organisasjonen med både innleide og egne ansatte, sier Aursund.

Alle fra Bane Nor-systemet

Den 19,5 kilometer lange råvannstunnelen fra Holsfjorden, en fjordarm av Tyrifjorden, til Oslo, skal borres på samme måte som Follotunnellen.

Alle de syv konsulentene har således bakgrunn fra Bane Nor og Follotunnellen.

Samlet økonomiske ramme for alle konsulenthonorarene til de syv er ifølge bygg.no summert til 120 millioner kroner.

Hvor langt under man kan komme avhenger av forhandlingene da kontraktene ble undertegnet, og hvor mange timer de syv ender med skrive fakturaer for.

Les mer om

  1. Vann og avløp
  2. Oslo kommune
  3. Byggeindustri
  4. Bane NOR