Oslo

80.000 facebookmedlemmer på en drøy uke

Nå er dette lageret fullt. På Facebook etterlyser gruppen mer plass. Linn Landro (t.v.) i gang med å organisere frivillige som Shiba Bayat i å sortere alt folk har gitt.

Så mange vil hjelpe at lageret er fullt. Mange tusen mennesker sier via Facebook-siden Refugees Welcome to Norway at de vil være med å hjelpe med klær, mat eller innsats.

  • Kjersti Flugstad Eriksen

De startet for å hjelpe folk som står utenfor Politiets utlendingsenhet på Tøyen. Nå har de samlet inn så mange tonn med klær, mat og hygieneutstyr at det fordeles utover asylmottak i hele landet.

Siden den ble opprettet torsdag 27. august har gruppen fått nesten 80.000 medlemmer.

Lokale undergrupper er opprettet, og den lokale undergruppen Refugees Welcome to Oslo etterlyser mer lagerplass på Facebook.

De har fått låne et lager av kommunen.

Mandag var det

Les også

Michelin-restauranten Maaemo som delte ut mat til migranter på Tøyen

.

Tror de påvirker den offentlige debatten

Jan Vardøen, som startet dugnaden blant restauranter som deler ut mat til sultne flyktninger hver kveld på Tøyen, mener Facebook-gruppen har bidratt til å dekke et behov.

— Det er som om vi oppdaget en kilde av velvilje og dugnadsånd som kunne formidles til noe praktisk, sier han.

Han tror gruppen har vært med på å påvirke den offentlige debatten.

— Over lengre tid har vi trodd at folk var passive og anti asylsøkere. Det har gått uimotsagt. Vi har vært litt redde for at det kanskje var blitt sånn, men så kom dette. Veldig mange der ute som bare har ventet på å kunne gjøre noe. Det er en lettelse, vi er ikke sånn at vi ikke har lyst til å dele. Nei, de er veldig rørende, sier Vardøen.

Folk kan hjelpe til via hjelpeorganisasjonene

Hun anbefaler at folk bruker de strukturene som allerede eksisterer for å hjelpe, via hjelpeorganisasjonene, som flyktningeguide i kommunen eller ved å bli verge for enslige mindreårige asylsøkere. Hjelpen kan komme i flere former.

Bente Kalsnes er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun er selv medlem av gruppen.

— Folk kobler seg via Facebook til de tradisjonelle organisasjonene. Samspillet med organisasjonene er veldig tett. Men gruppen har vært viktig for å gi folk informasjon om hvordan de kan bidra, sier Kalsnes. Hun peker også på at gruppen er utgangspunkt for andre mindre grupper, som en egen gruppe for flerspråklige som kan tolke, lokale grupper rundt om i landet.

Også i andre europeiske land

Halvdan Haugsbakken ved NTNU har sett samme type engasjement på sosiale medier i andre europeiske land.

— Med et enkelt søk på Twitter ser du de samme trekkene, med hashtagen Hashtagen #welcomerefugees. Også på YouTube og Facebook ser du det samme. Folk organiserer seg, skaper oppmerksomhet og gir. Det er en del av europeisk offentlighet, og i en forstand kan man si at det har fått forgreininger til Norge. Hashtagen er blitt en sjanger som skaper en fellesskapsfølelse for folk som er opptatt av det samme spørsmålet.

For ti år siden var ikke Facebook en mulighet. Haugsbakken mener slike grupper blir en del av den offentlige debatten.

— Med Facebook har folk en plattform som muliggjør at du tar initiativ. Nå er det en sammenveving mellom sosiale og tradisjonelle medier, og da blir det en offentlig bevissthet.

Les også

  1. Slik kan du hjelpe flyktningene

  2. Oslo bosetter færre flyktninger enn planlagt