Oslo

185 mennesker dør av svevestøv i Oslo hvert år

Tallet er hentet fra en rapport gjort av Folkehelseinstituttet.

Veitrafikk er en av de store synderne
 • NTB

I januar ble det meldt om ekstrem høy luftforurensning i Oslo. Eksos fra trafikk og vedfyring er to av synderne som forårsaker det farlige svevestøvet.

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra Statens vegvesen, har forskere regnet ut hvor mange som rammes.

– Hvert år dør 185 mennesker i hovedstaden for tidlig på grunn av svevestøv. De dør tidligere enn de ellers ville ha gjort, hvis de ikke hadde blitt utsatt for luftforurensning. De fleste dør da av en forverring av eksisterende sykdom, som hjerte- og karsykdommer eller lungeplager, sier avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet til NRK

Det er første gang forskere har tallfestet konsekvensen av den dårlige lufta i Oslo.

Farlig svevestøv

Ifølge Folkehelseinstituttet består svevestøv av små, luftbårne partikler som både kan være menneskeskapt og ha en naturlig opprinnelse. Menneskeskapt svevestøv stammer hovedsakelig fra veitrafikk, fyring og industri.

I vinter kom Byrådet med en rekke forslag i tillegg til kjøreforbud mot dieselforbud. Her er noen av tiltakene som var til vurdering i vinter:

 • Midlertidig stengning av enkelte gater.
 • Høyere bomavgifter.
 • Mer vasking av veinettet.
 • Innføre midlertidige lavutslippssoner.
 • Økt innsats for å skifte ut gamle vedovner.

Les mer om luftforurensningsproblematikken i Oslo her.

Les også

 1. Byråden vurderer forbud mot gamle vedovner

 2. En bedre by å bo i | Lan Marie Nguyen Berg

 3. Luftforurensning er også helseskadelig | Leonor Tarrasòn

Les mer om

 1. Luftforurensning
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Statens vegvesen