Oslo

Høyre: Beboerparkeringen er for firkantet og bør endres nå

– Byråden har full mulighet til å foreslå endring når som helst uten å vente på noen evaluering, mener Eirik Lae Solberg.

Beboerparkering i miljøhovedstaden legger ikke til rette for bildeling.
  • Heidi Anne Johnsen
Les også

Det tidligere paret deler barn og bil. Men bare én av dem får beboerparkering.

Aftenposten skrev nylig om foreldrene som opplever at dagens regler for beboerparkering stikker kjepper i hjulene for bildeling.

De er nå bosatt i hver sin bydel, men vil fortsette å klare seg med én bil de deler. Men bare en av dem får beboerparkering i sitt nabolag. Da de henvendte seg til kommunen fikk de beskjed om å bli enige, eller la bilen stå parkert et halvt år hos hver.

For forskriften om beboerparkering åpner ikke for at bilen kan ha flere eiere som bor forskjellige steder i byen og vil parkere i sitt nabolag. Det utstedes kun én tillatelse pr. bil.

Dagens forskrift for beboerparkering gir bare en parkeringstillatelse innenfor et gitt geografisk område i byen pr. bil.

Rammer bilkollektiv

Dagens beboerparkering blir problematisk også for dem som leier bil gjennom bilkollektivordninger når de har behov. For beboerparkering er knyttet til kjøretøy og ikke til husstand.

Haakon Hals, markedssjef i Bilkollektivet, synes det er veldig uheldig at man ikke har tenkt på bildeling i utformingen av beboerparkering.

– Bilkollektivet har fått flere henvendelser fra medlemmer som er frustrert over at Bilkollektivet og andre bildelingstjenester ikke blir inkludert i de nye ordningene for beboerparkering, sier han.

– Dette haster for medlemmene, som nå mister sin måte å bruke bilen på, sier han.

Han mener også at en offentlig tilrettelegging for bildeling bør haste for miljøhovedstaden Oslo.

– All forskning tilsier at kommunen har mye å hente her, dersom de ønsker å nå sine mål om bærekraftig byutvikling og reduksjon i trafikk og utslipp, sier han.

Men byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg lover ikke noen snarlig løsning. Hun henviser til at ordningen skal evalueres – etter hvert.

Eirik Lae Solberg (H), leder for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, håper at byråden tar initiativet til å endre forskriften slik at den legger til rette bildeling.

– Byråden har full mulighet til å foreslå endringer

Eirik Lae Solberg (H), leder for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, reagerer sterkt på svaret.

– Vi bør legge til rette for å gjøre bildeling lettere, ikke vanskeligere, sier han, og mener at folk som velger å dele bil har gjort sine valg etter nøye vurderinger.
Han mener at byråden bør endre forskriften, slik at den tar høyde for en mer fleksibel ordning for dem som er i denne situasjon.

– Byråden har full mulighet til å foreslå endring når som helst uten å vente på noen evaluering. Hvis ikke byråden tar dette initiativet, så vil jeg selv fremme forslaget for bystyret, sier han.

– Miljøpolitikken for firkantet i Oslo

– Det er viktig at miljøpolitikken spiller på lag med innbyggerne og ikke motarbeider dem. Og det er dessverre det siste byråden gjør i denne saken. Jeg håper at hun snur og ikke er så firkantet.

– Det bekymrer meg at byrådet fører en miljøpolitikk der innbyggerne sees som en del av problemet i stedet for å gjøre dem til medspillere, ved å legge til rette for miljøvennlige valg.

Klima og miljø – Aftenposten

Les mer om

  1. Parkering
  2. Bildeling
  3. Miljøpolitikk