Oslo

Utreder kjempesykehus til 40 milliarder

Disse skissene fra 2012, utarbeidet av arkitektkontoret Nordic, viser hvordan et gigantsykehus i Gaustad-området kan arte seg.

Torsdag får styret ved Oslo Universitetssykehus fremlagt skissene til et nytt, felles sykehusområde på Gaustad.

  • Kjersti Flugstad Eriksen

I ett og et halvt år har en prosjektgruppe utredet planene for samlokalisering av blant annet Ullevål, Aker og Radiumhospitalet.Ifølge VGskal den foreløpige planen presenteres for styret ved Oslo Universitetssykehus (OUS) førstkommende torsdag.

Prosjektgruppen har sett på tre mulige modeller: Envidereføring av dagens sykehusmodell, en todeling mellom Ullevål og Gaustad ogen klyngemodell der alt samles på Gaustad og Rikshospitalet.

De tre alternativene ser grovt regnetut til å koste mellom 35 og 38 milliarder, ifølge sykehusdirektørBjørn Erikstein.

— Selvfølgeliger det masse penger, men det koster å drive i dagens bygg også, sier Erikstein.

Hundre år gamle bygg

I år regner styret i Oslo universitetssykehus med å bruke1,25 milliarder kroner på å vedlikeholde bygg og medisinsk og teknisk utstyr.Mange av byggene er over hundre år gamle, og ifølge Erikstein vil det koste minst 20 milliarder å være i dagens bygg frem til 2030, fordi det vil koste en del å vedlikeholde de gamlebygningene til en forsvarlig stand for pasienter og for medarbeidere.

— Jegtror nok veldig mange vil si at det er en fordel å flytte inn i moderne bygg,både for pasienter og ansatte. Mange av våre bygg er over hundre år gamle ogtilfredsstiller ikke kravene for eksempel tilbrannsikkerhet, teknisk standard eller arbeidsmiljø, sier Erikstein.

Systemer i utakt

Da sykehusene i Oslo ble organisert til Oslouniversitetssykehus i 2009, hadde man problemer med systemer som ikke snakketsammen.

- Fortsatter det sånn at vi har to til tre forskjellige journalsystemer, flere ulikerøntgensystemer og flere ulike laboratoriesystemer. Så det sier seg selv at deter utfordringer med å drifte dette på en god måte, sier Erikstein. I løpet avdet neste halvåret skal imidlertid systemene samkjøres.

— Dettar tid. Det er fortsatt forhold som gjør at driften ikke er lett, sierErikstein.

- Erdet noe av årsaken til at dere vurderer å samlokalisere?

— En samlokalisering handler først og fremst om bedre forholdfor pasientene, bedre flyt i behandlingen og færre forflytninger mellom steder.I tillegg ønsker vi å samle sykehuset på færre og mer moderne kvadratmeter forå slippe å måtte pusse og flikke på en rekke gamle bygg.

Forslagene skal ut på høring i firemåneder fra juni, og så får styret saken tilbake og eieren Helse Sørøst skal gi sin tilbakemelding, før det blir en endelig beslutning.

Bygge ut etappevis

— Detfine med dette er at vi kan bygge ut i flere etapper. Sannsynligvis er detøkonomisk mulig å få dette til, sier Erikstein.

Lokaliseringen av den nye legevakten i Oslo er avhengig avat lokaliseringen av det nye sykehuset snart blir fastsatt. Bystyret harbestemt at legevakten skal ligge i tilknytning til akuttmedisinsk virksomhet.Oslo kommune, og Universitetet i Oslo, er med isykehusets prosjektgruppe og styringsgruppe.

Lokaliseringenav den nye legevakten i Oslo er avhengig av at lokaliseringen av det nyesykehuset snart blir fastsatt. Bystyret har bestemt at legevakten skal ligge itilknytning til akuttmedisinsk virksomhet. Oslo kommune er med i sykehusetsprosjektgruppe.

nsw_ous_oversiktsbilde_www.mir.no_r-b0LpM7RfNZ.jpg

20.000 ansatte

Kjempesykehuset med 20.000 ansatte skal erstatte såvel Ullevål, Aker og Radiumhospitalet som epilepsisenteret i Sandvika og de psykiatriske sykehusene på Dikemark og Gaustad. Prosjektet har en foreløpig prisantydning på 40 milliarder kroner.

Et samlet «Campus Oslo» vil strekke seg over et to kilometer langt område. For å få til dette foreslås det blant annet å legge deler av Ringveien i tunnel nedenfor Rikshospitalet. Flere eksisterende bygninger i omådet må også rives.

Les også

  1. Hvor blir det av ny storbylegevakt i Oslo?