Oslo

Oslo før: Her lå Norges lengstlevende industribedrift

Etter hvert som produksjonen økte, måtte Christiania Spigerverk ta i bruk kullfyrte dampmaskiner, noe som kom til å prege Nydalen-miljøet utover på 1900-tallet. Foto: Jens Wang 1914 / Norsk teknisk museum

Christiania Spigerverk fikk en dramatisk reise fra betydningsfulle høyder til dagens anonyme rest-tilværelse i Nydalen.

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Da industrien kom til Norge midt på 1800-tallet, ble de første fabrikkene ble reist ved Akerselvas største fosser på strekningen mellom Bjølsen og Grünerløkka. I tillegg lokket også den kraftrike Nydalsfossen der den lå en halv mil opp fra Christiania.

På den tiden var fem kilometer så langt vekk fra byen at det ble skapt et selvstendig lite industrisamfunn der; ja egentlig kan vi kanskje kalle Nydalen for Norges første drabantby?

Les også

Oslo før: «Riksen» på flyttefot

Til det siste var dramatisk glødene jern- og arbeidsforhold en del av Spiker’n i Nydalen, i mange tiår en av jernverksindustriens hjørnesteinsbedrifte Foto: Rune Aakvik 1989 / Oslo museum

Kjøpte opp nye bedrifter

Nydalen-samfunnet ble dannet på 1850-tallet av to industriherrer som fant Nydalen godt egnet.

For mens Adam Hiort grunnla bomullsspinneriet Nydalen Compagnie, kjøpte Kværner-gründeren Oluf Onsum opp Lillo gårds fallrettigheter, fikk revet den gamle gårdssaga og bygget opp en bedrift han kalte «Christiania Spiger- og Valtse Værk».

I 1888 ble eierformen omgjort til aksjeselskapet «Christiania Spigerverk», et selskap som raskt bygde seg opp med en stor og allsidig produksjon, samtidig som det kjøpte opp og dannet nye bedrifter.

Med utgangspunkt i Nydalen ble således Christiania Spigerverk et stort konsern med interesser landet rundt, bl.a. i gruver, legeringsverk, skipsopphugging og låsproduksjon. Og etter hvert også plastfabrikker.

Christiania Spigerverk var en mannsbedrift som hadde kvinnene i Nydalen Compagnie som nærmeste nabo. Ikke rart at ledelsen prøvde å holde moralen høyt hevet Foto: Christian Kielland 1910 / Oslo museum

Måtte vike plassen for bolig- og kontorlandskap

Men slutten på 1900-tallet ble en nedtur der fusjoner, salg og utflytting av produksjon reduserte at den tidligere Nydals-giganten til kun å være en del av Norsk Jernverk AS fra 1985.

Få år senere ble den viktige skrapjernproduksjonen flyttet til Mo i Rana og stål- og valseverket nedlagt.

I 1993 gjenoppsto riktignok et «Christiania Spigerverk» og produserte spiker en kort stund, før også det ble flyttet ut og etterlot kun navnet på sparebluss uten egen produksjon i Nydalen.

Enkelte av fortidens stolte spikerverksbygg står heldigvis fortsatt og gir rom for kultur av forskjelligste slag, men mange har måttet vike plassen for et nytt bolig- og kontorlandskap som vokser fram mens navnet «Christiania Spigerverk» ruster hen i glemsel.

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er historieformidler og byvandrer. Han skriver i Aftenposten om historiske Oslo.

Les mer om

  1. Oslo før