Jøss. En grønn bekk!

Beboere langs Hovinbekken fikk seg en overraskelse mandag.

Grønnfargen i Hovinbekken skyldes at vann- og avløpsetaten har lett etter – og funnet – en lekkasje i kloakkledningsnettet.

Det skjer med jevne mellomrom rundt om i byen: Lokale bekker og vassdrag somplutselig blir grønne. Nå senest mandag, da Hovinbekkeni bydel Bjerke ble irrgrønn.

Leter etter lekkasjer

Det er Vann— og avløpsetaten i Oslo kommune som står bak i faregfestene.

De er jevnlig ute og tester avløpsnettet for å avdekke dårlige rør.

Først sender de et kamera gjennom røret. Dersom det er mistanke om lekkasje i skjøter eller lignende, tilsetter man fargestoff som reagerer med vann.

Grønnfargen som ble sluppet ut mandag er i seg selv ufarlig, men betyr altså at det lekker kloakk ut i Hovinbekken.

Fraråder bading

Overingeniør Kari Briseid Thingnes forteller at de har sjekket ledningsnettet ved Hovinbekken spesielt nøye etter Hovinbekken ble hentet frem i dagen, og Bjerkedalen park og dammen der ble åpnet i fjor.

— Vi har allerede rettet opp flere feil i avløpsnettet oppstrøms Bjerkedalen park. Når vi tetter en lekkasje, begynner vi alltid systematisk å lete etter nye i samme området, opplyser Thingnes.

De siste dagene er det funnet tre nye lekkasjer. Det er også grunnen til at bekken ble grønn mandag.

Bydelen har allerede satt opp et skilt der de fraråder bading i dammen i Bjerkedalen park.

Vann- og avløpsetaten kan ikke si når lekkasjene blir utbedret. De vet heller ikke hvor mye kloakk som har havnet i bekken, og hvor lenge det har pågått.

— Først må vi finne ut mer om hva slags feil det er. Så må vi enten grave opp for å tett røret, eller trekke ett nytt rør inn i det som er ødelagt, forklarer Thingnes.

Endene i Hovinbekken lar seg ikke stoppe av hverken kloakk eller sterk grønnfarge.