Oslo

Naboene ønsker flyktningmottak på Ila velkommen

Naboene til tidligere Ila hybelhus vil gjerne ha flyktninger i nærmiljøet.

Trygve Nordby, Geir Lippestad, Anne Christine Kroepelien og Eirik Eide møtte bare velvilje.
  • Heidi Anne Johnsen

Oslo kommune vil drive flyktningmottak på Ila hybelhus. Mandag kveld ble naboene i bydel St. Hanshaugen informert om planene for mottaket og fikk stille spørsmål. Men det eneste de rundt 40 fremmøtte på Ila skole ville snakke om, var hvordan de kunne bidra og hjelpe til.

Møtet ble ledet av Anne Christine Kroepelien (H), leder for bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen. Her stilte også Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eierskap, Trygve Nordby som er prosjektleder for Oslo kommune, og Eirik Eide, regionsdirektør fra UDI.

— Det har helt klart skjedd et stemningsskifte. Folk er opptatt av å få til en god integrering, sier Lippestad.

Oslo kommune la 11. april inn anbud til UDI om å drifte asylmottak på Ila. Det blir i så fall det første asylmottaket som Oslo kommune selv skal drifte.

Mer om dette:

Les også

Ila hybelhus kan bli mottak for 180 personer

Barnefamilier og enslige voksne

Det er det gamle hospitset på Ila som kan bli flyktningmottak fra august hvis Oslo kommune vinner anbudet. 80 menn i aktiv rus under samme tak førte med seg en del kriminalitet, vold og dopsalg, og var en belastning for mange naboer. Hospitset ble tømt i mai 2015.

  • 30 år på Ila hybelhus: Jan Victor var den siste som flyttet ut av "helvetets forgård"
Det tidligere hybelhuset på Alexander Kiellands plass har en lang og brokete historie.

Mottaket skal kunne huse inntil 180 flyktninger, både barnefamilier og enslige voksne. Enslige mindreårige skal ikke hit. Mottaket skal være et såkalt integreringsmottak. Flyktningene som har fått opphold – eller høyst sannsynlig vil få det – skal bo her mens de venter på å bosette seg i de enkelte bydelene.— Dette blir fint for nabolaget, vi ønsker flyktningene velkommen, sier Ragnhild Slettner. Hun meldte seg som frivillig på Teisen da flyktningstrømmen toppet seg i fjor. Nå er hun glad for at hun kan hjelpe til i sitt eget nabolag.

Nabolaget ønsker velkommen

— Velkommen til bydel St. Hanshaugen. Vi vil gjøre vårt for å hjelpe til med å integrere dem, sier leder for bydelsutvalget i St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien (H). Hun har hele bydelsutvalget bak seg.

Bydel St. Hanshaugen skal ta i mot 57 flyktninger i år, og er allerede godt i gang med å skaffe bolig og bygge opp tilbudet.

- Men vi er opptatt av at det ikke skal gå på bekostning av de andre som bor i bydelen, sier BU-lederen.

De fremmøtte beboerne har positive forventninger til det nye asylmottaket.

Hun mener at bydelen har mye å by på og vil bruke lokale krefter for å hjelpe dem som kommer.— Skattkammeret låner ut sportsutstyr. Jeg tror på å gjøre ting sammen, ikke bare hilse på, sier hun.

Givergleden har ikke avtatt:

Les også

Fortsatt strømmer det inn tonnevis med klær og gaver til flyktningene

Vil integrere raskere og bedre

Geir Lippestad, byråd med ansvar for flyktninger legger opp til at integreringen av flyktningene skal skje nærmest med det samme de setter foten i huset.

OPT_IMG_7507_doc6pg8n1t8tk21bqd6szy_doc6pg8nvoohld1kzs9zzy-XeBSYSA7CD.jpg

— Det er viktig for oss at de flyktningene som skal bosettes i Oslo, kommer hit så raskt som mulig, og vi er i dialog med UDI for å få til dette, sier Lippestad. Formålet er å få ned ventetiden, og komme i gang med arbeid, skole og utdanning. Og samarbeide tett og aktivt med NAV, skole og helsevesen blant annet. Flyktningene skal så fort som mulig bosettes i en av de 15 bydelene i Oslo.

— I det øyeblikket det er avgjort hvilken bydel, så skal kontaken opprettes, sier Lippestad.

Han understreker at dette ikke betyr bosetting av flere flyktninger, men de som skal bli en del av samfunnet vil komme raskere i gang med å delta. De vil slippe belastningen med sette livet på vent på ubestemt tid.

— Vi gleder oss også til å samarbeide med både de frivillige organisasjonene og nabolaget, og skal legge til rette for alle som vil bidra, sier han.

Les også

  1. Oslo kommune vil drive asylmottak på Ila hybelhus

  2. Søppel hives ut av vinduene